OSTEOPORÓZA – PREVENCIA, DIAGNOSTIKA A ÚČINNÁ TERAPIA

Obrázok článku

Osteoporóza je definovaná úbytkom kostnej hmoty, poruchami architektúry kostí a tendenciou k zlomeninám (WHO Technical Report 1994). Osteoporózou  trpí  7 až 8 % populácie a je to epidemická civilizačná choroba. Dôležitá je presná diagnostika a účinná liečba, aby sa predišlo zlomeninám. Na diagnostiku je najvhodnejšia denzitometria a na sledovanie terapie sledovanie koncentrácie kostných markerov. Kostné markery sú len doplnkovým vyšetrením, ale poskytujú dôležité informácie o intenzite straty kostnej hmoty.

Rizikové faktory osteoporózy a prevencia 

Predčasná menopauza, sekundárna amenorea trvajúca dlhšie ako rok, primárny hypogonadizmus, užívanie glukokortikoidov, hyperparatyreóza, hyperkortizolizmus, malabsorpcia, anorexia, stavy po transplantácii orgánov, immobilizácia, chronické ochorenie obličiek, pečene, znižovanie telesnej výšky, osteoporóza matky, BMI menej ako 19 kg/m2, nález osteopénie, kyfóza hrudníka. Ak ste sa „našli“ v niektorej z tejto rizikových skupín, zvýšte pozornosť. Určite totiž nebude na škodu, ak  sa necháte neinvazívne vyšetriť, aby sa včas odhalilo prípadné ranné štádium osteoporózy. Zlatým štandardom v diagnostike osteoporózy je denzitometria, neinvazívne, bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie, pomocou ktorého sa stanovuje hustota kosti, pričom najpresnejšia je celotelová denzitometria. Ak ste na túto stránku zavítali, pretože vás už – bohužiaľ – osteoporóza, trápi, vedzte, že spomínaná denzitometria nie je na monitorovanie účinnosti liečby najvhodnejšia (respektíve najrýchlejšia), pretože zmeny možno badať až po roku od užívania liekov. Avšak máme pre vás iné riešenie. Sú ním biochemické kostné markery, ktoré sú vhodné na sledovanie účinnosti liečby osteoporózy. V našom laboratóriu analyzujeme viacero vhodných markerov na sledovanie úspešnosti nasadenej liečby. Dokážeme zistiť aktivitu osteoblastov – kostných buniek aj osteoklastov – buniek, ktoré odbúravajú kostné tkanivo. Osteoblasty sa teda zúčastňujú na výstavbe kostí, zatiaľ čo odbúravanie kostí prebieha činnosťou osteoklastov. Pri osteoporóze sa kostné trámce stávajú tenkými a krehkými. Môže dôjsť k ich porušeniu a len včasnou diagnostikou a liečbou dokážeme predísť komplikáciám – zlomeninám na podklade osteoporózy. Máme teda možnosti, ako toto ochorenie včas diagnostikovať, správne ho liečiť a liečbu úspešne monitorovať. 

Aktivita osteoblastov

Aktivitu osteoblastov posudzujeme pomocou stanovenia osteokalcínu – je to propeptid prokolagénu typu 1 a vzniká pri syntéze kolagénu typu I a je vysoko špecifický pre kosti. Jeho koncentrácia je nezávislá od funkcie obličiek. Je to marker voľby pre hodnotenie osteoformácie. 

Aktivita osteoklastov

Aktivitu osteoklastov stanovujeme pomocou stanovenia Beta-CrossLaps. CrossLaps je veľmi vhodný marker na sledovanie efektu liečby a zároveň je marker voľby pre hodnotenie kostnej rezorpcie. Stanovujeme aj exkrečné frakcie Ca, Mg a P (stanovujeme koncentráciu v krvi aj v moči). U pacientov treba zistiť aj funkciu pečene a obličiek. V rámci diagnostiky osteoporózy stanovujeme PTH, TSH, vitamín D (meriame vitamín D2 + vitamín D3), homocysteín – vysoká koncentrácia zvyšuje riziko osteoporózy (na zníženie sa užíva kyselina listová, vitamín B6 a vitamín B12), testosterón, SHBG, free testosterón, bioavailable testosterón (výpočtom) a stopové prvky meď, mangán, selén a zinok. V rámci výskumných grantov sme stanovovali aj IL1-alfa, IL1-beta, IL-6 a TNF, avšak v rutinnej diagnostike ich nepoužívame. Prospektívne aj retrospektívne štúdie jednoznačne dokazujú, že zvýšená koncentrácia kostných markerov koreluje so zvýšeným rizikom zlomenín.

Ak máte osteoporózu, môžete veľa urobiť aj vy sami 

Napriek tomu, že je osteoporóza zo 70 % podmienená geneticky, môžeme tento proces výrazne ovplyvniť. Veľmi dôležitý je životný štýl (nefajčiť, nepiť nápoje s kofeínom, nepiť veľa alkoholu, denne cvičiť atď.) a správne stravovanie (dostatok vápnika – mandle, syry, jogurty, orechy atď.). Aj mak obsahuje veľa vápnika (100 gramov obsahuje 1300 miligramov vápnika), ale ten je viazaný na oxalát a organizmus ho nevie v plnej miere využiť. Pre vstrebávanie vápnika je dôležitý aj dostatok vitamínu D (vajíčka, mlieko, sardinky, tresčia pečeň). Dôležitá je aj dostatočná hladina estrogénu – u žien po menopaze jeho koncentrácia klesá, preto sa odporúča využívať hormonálnu liečbu alebo užívať fytoestrogény (sója). U mužov po andropauze sa po urologickom vyšetrení prostaty a stanovení PSA odporúča užívanie testosterónu (len pod dohľadom odborníka). Zlepšuje centrálnu obezitu, znižuje LDL cholesterol a znižuje riziko osteoporózy. Kostné markery by mali byť merané pred začatím liečby (najlepšie je urobiť dve merania pred začiatkom liečby) a potom po troch mesiacoch. Zároveň je veľmi dôležité poznať koncentráciu vitamínu K, pretože určuje, kde sa vápnik zabuduje – do kosti alebo do artérie (v tomto prípade vzniká kôrnatenie tepien). Vitamín D je  pre vápnik tzv. gatekeper, čiže vrátnik a vitamín K je tzv. copkeper, čo znamená, že určuje, kam sa vápnik posunie. Vitamín K aktivuje tvorbu osteokalcínu a ten  aktivitu osteoblastov a tie budujú kosť. Na dôležitú úlohu vitamínu K u osteoporózy upozornili švédske štúdie. Pacientky mali dostatok vitamínu D, mali dostatok vápnika, mali dobrú denzitu kosti, ale mali viacej zlomenín ako napr naše ženy. Prečo? Pretože aby sa kosť nezlomila, musí byť pružná a to zaisťuje vitamín K (cez osteokalcín a osteoblasty).

Záver

Aj Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (IOF) odporúča stanovovanie kostných markerov na sledovanie úspešnosti podávanej terapie a k predikcii osteoporotických zlomenín. Kostné markery dokážu posúdiť aktivitu kostnej novotvorby a dokážu posúdiť straty kostnej hmoty. Výhodnejšie je stanovenie kostných markerov v krvi, lebo kostné markery v moči vykazujú veľkú variabilitu. Kostné markery sú vhodné aj na diagnostiku iných ochorení ako Pagetova choroba, renálna osteodystrofia, osteomalácia, hyperparatyreóza atď. Kostné markery sú síce iba doplnkovým vyšetrením, avšak poskytujú dôležité informácie o intenzite straty kostnej hmoty a čo je najdôležitejšie umožňujú monitorovať terapiu osteoporózy. Vitamín K je vitamín rozpustný v tukoch. Poznáme 3 formy – vitamíny K1, K2 a K3. Potrebný je najmä pre správnu činnosť pečene a zrážanlivosť krvi. Dôležitý je teda pre ľudí ktorí majú problémy s krvácaním z nosa, nadmerným menštruačným krvácaním alebo vnútorným krvácaním. Vitamín K podporuje vstrebávanie vápnika a vplýva tak na správny vývoj kostí. Najlepším zdrojom vitamínu K je fermentovaný sojový nápoj Natto. Je teda zrejmé, že čo sa týka osteoporózy, pacient nie je úplne odkázaný na priazeň či nepriazeň osudu, ale môže veľa urobiť aj sám – či už v prevencii alebo samotnej liečbe.

Tlačová správa - Unilabs a Ambry podpísali dohodu
Press release - Unilabs and Ambry sign agreement
author

doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Všetky články autora