SUBFRAKCIE LDL CHOLESTEROLU – VÝZNAM A MOŽNOSTI STANOVENIA

Obrázok článku

Cholesterol je dôležitou a pre život nevyhnutnou súčasťou. Z cholesterolu sa syntetizujú viaceré životne dôležité látky (steroidné hormóny, žlčové kyseliny, vitamín D atď.). Vzhľadom k jeho nerozpustnosti vo vode musí byť v krvi transportovaný pomocou „lodičiek-lipoproteínov“ – HDL cholesterol ( tzv. dobrý ) a LDL cholesterol ( tzv. zlý ). 

LDL cholesterol je považovaný za kritický rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárneho ochorenia. Dôležité je zistenie, že LDL pozostáva zo 7 subfrakcií, ktoré nemajú rovnakú výpovednú hodnotu. Frakcie LDL ( 1, 2 ) ktoré majú väčší priemer ako 260 Å sú menej aterogénne ako frakcie LDL ( 3, 4, 5, 6, 7 ) – sd-LDL, ktoré majú priemer menší ako je 260 Å a zohrávajú negatívnejšiu úlohu pri vzniku ICHS. Častice sd-LDL ( 3 – 7) prenikajú rýchlejšie do cievnych stien, majú nižšiu väzbovú afinitu k receptoru LDL, dlhší biologický polčas rozpadu v plazme a majú nižšiu odolnosť voči oxidácii v porovnaní s veľkými dynamickými LDL ( 1,2 ). Je dokázané, že prevaha sd-LDL cholesterolu (sd-LDL-C) je silným a nezávislým predikátorom ICHS.

V súčasnosti sa na meranie sd-LDL-C používajú ultracentrifugačné metódy a elektroforéza na báze PAGE. Tieto metódy sú časovo náročné a vyžadujú si špeciálne prístrojové vybavenie. V Laboratóriu špeciálnych metód Alpha medical, a. s., využívame test na priame kvantitatívne stanovenie sd-LDL-C prostredníctvom kitov firmy Seiken LDL-EX (Randox). Metóda využíva antisérum proti aterogénym lipoproteínom sd-LDL.

Na potvrdenie významu stanovenia bola v USA vykonaná štúdia s pacientmi, u ktorých ischemická choroba bola diagnostikovaná angiograficky. Do štúdie bolo zapojených 57 subjektov bez koronárnej choroby (non-CAD skupina) a 96 subjektov s koronárnymi tepnami zúženými viac ako 50 % (CAD skupina). Priemerná sd-LDL koncentrácia bola signifikantne vyššia u pacientov CAD oproti non-CAD subjektom (p < 0,0400). Charakteristiky pre posúdenie závažnosti CAD boli porovnané medzi sd-LDL cholesterolom a ďalšími lipidovými testami. Citlivosť (32,3 %) sd-LDL-C bola rovnaká ako u LDL-C ( 32,3 %), a lepšie ako u celkového cholesterolu ( 27, 1 %) a triacylglycerolov (27, 1 %). Špecificita sd-LDL-C ( 87 , 7 %) bola však najvyššia pre posúdenie rizika ICHS. Bolo tiež zistené, že u niektorých pacientov CAD boli identifikované len sd-LDL-C, ale nie iné lipidové parametre. Všetky tieto výsledky ukazujú na významné klinické použitie sd-LDL a tieto výsledky boli potvrdené aj v klinickej štúdii Framingham Offspring Study. 

Štúdie preukázali, že koncentrácie sd-LDL cholesterolu v závislosti od veku boli významné u oboch pohlaví (p < 0,0061 u mužov a p < 0,0001 u žien). Nebol však nájdený významný rozdiel pozorovaný v koncentráciach sd-LDL cholesterolu medzi mužmi a ženami (p < 0,0850). Nižšie uvedené údaje boli získané z testu pomocou
sd-LDL Seiken, pričom tieto výsledky sú odporúčané firmou Seiken ako referenčné hodnoty.

 


Zdroje:

  • St-Pierre AC. et al, “Low-density lipoprotein subfractions and the long-term risk of ischemic heart disease in men, 13-year follow-up data from the Quebec cardiovascular study”, Aterioscler Thromb Vasc Biol., 25, 553 (2005).
  • Hirano T. et al, “Clinical significance of small, dense low-density lipoprotein cholesterol levels determined by the simple precipitation method,” Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 24, 558 (2004).
  • S. Koba et al. “Significance of small dense low-density lipoprotein-cholesterol concentrations in relation to the severity of coronary heart diseases”, Atherosclerosis, 189, 206 (2006).
  • Hirano T, et al, “Measurement of small dense lowdensity lipoprotein particles”, J Atheroscler Thromb., 12, 67 (2005).
  • Ogita K. et al, “Circadian rhythm of serum concentration of small dense low-density lipoprotein cholesterol”, Clinica Chimica Acta, 376, 96 (2007)
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2013

Laboratórium špeciálnych metód

Predstavujeme vám prvé číslo časopisu inVitro, v ktorom nájdete nielen odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny. Premiérové číslo je venované Laboratóriu špeciálnych…

author

doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD.

Všetky články autora