TRANSPLANTÁCIA VLASOV

28. November 2022
Obrázok článku

Vlasy vždy zohrávali v imidži človeka pomerne zásadnú úlohu, naprieč kultúrami aj érami im bol pripisovaný symbolický význam. Už od staroveku predstavovali dôležitý element osobnosti človeka, reprezentovali krásu, šarm a boli symbolom zvádzania. Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy.


Vypadávanie vlasov postihuje takmer dve tretiny mužskej populácie. K najčastejším typom alopécií patrí androgenetická alopécia (AGA), ktorá je charakterizovaná progresívnou miniaturizáciou vlasových folikulov s ich postupnou atrofiou a s charakteristickou manifestáciou. Ide o nejazviaci typ alopécie. Postihuje mužov aj ženy všetkých vekových kategórií (1, 2).

U mužov dochádza časom k úplnému vypadnutiu vlasov a u žien iba k čiastočnej plešivosti. Jej manifestácia zvyčajne začína medzi 30. – 40. rokom života a postihuje asi 30 – 50 % mužov vo veku 50 rokov a asi 80 % mužov nad 70 rokov života.

Pre tých, ktorí nechcú ísť cestou vyholenej hlavy, je k dispozícii niekoľko možností, ako znovu získať alebo minimalizovať vypadávanie vlasov. Jednou z nich je transplantácia vlasov. Moderná transplantácia vlasov je založená na použití prirodzene sa vyskytujúceho vlasového zoskupenia označovaného ako folikulárna jednotka (follicular unit, FU) (3).

Folikulárne jednotky

Ľudské vlasy vychádzajú z pokožky hlavy v skupinách, ktoré sú viditeľnou časťou histologickej štruktúry známe ako vlasový folikul. Ten obsahuje terminálne alebo velusové vlasy, mazovú žľazu, sval arrector pili, perifolikulárnu dermis, tukové tkanivo, ekrinné žliazky, nervové a cievne siete.

Z folikulárnej jednotky môžu vyrastať 1, 2, 3 alebo 4 terminálne vlasy, ktorých rôzne pomery určujú hustotu vlasov. V strednej okcipitálnej časti hlavy belochov má hustota folikulárnych jednotiek rozsah medzi 65 – 85 FU/cm2 a v priemere vyrastajú z folikulárnej jednotky 2 – 3 vlasy.

Hustota folikulárnych jednotiek (FU/cm2) a hustota vlasov (vlasy/cm2) sa líšia od pacienta k pacientovi, od jednej časti pokožky hlavy k druhej a medzi rôznymi rasami. Aziati majú nižšiu hustotu vlasov (154 – 162 vlasov/cm2) než kaukazská populácia (214 – 230 vlasov/cm2). Nižšia hustota vlasov je aj u černochov (148 – 160 vlasov/cm2). Priemer terminálneho vlasu je najmenší paradoxne u belochov, v priemere vedie vlas Aziatov (4). U belochov je hustota vlasov odlišná aj v závislosti od farby vlasov. Tmavé vlasy dominujú v priemere, avšak hustota je najnižšia, naopak svetlé vlasy sú jemné, ale na cm2 je ich viac.

Výber vhodných kandidátov na transplantáciu vlasov

Pred transplantáciou vlasov je dôležitá konzultácia a trichologické vyšetrenie, ktoré v základnej podobe zahŕňa meranie vlasových priemerov, vyhodnotenie percentuálneho zastúpenia velusových a terminálnych vlasov a výpočet hustoty vlasov v záhlaví (okcipitálna, androgén independentná oblasť) a v oblasti kútov a temena hlavy (androgén dependentná oblasť).

Nasledujúce faktory hodnotia, či je pacient dobrým kandidátom na transplantáciu vlasov.

Vek, osobná a rodinná anamnéza

Osobná anamnéza pacienta, vrátane trvania a miery vypadávania vlasov, slúži na posúdenie rozsahu očakávaného vypadávania vlasov. V dôsledku polygénnej dedičnosti androgenetickej alopécie (AGA) budú pacienti s rodinnou anamnézou vypadávania vlasov náchylnejší na rozvoj závažnej AGA.

Dostatočne bohatá odberová plocha
Limitujúcim krokom je množstvo dostupných darcovských vlasov. Kľúčom je získať dostatok folikulov na vyriešenie problému plešatenia bez vyčerpania darcovskej oblasti. Hrubé vlasy kryjú lepšie ako jemné vlasy a kučeravé vlasy lepšie ako rovné vlasy porovnateľnej hrúbky.

Stupeň plešivosti

Pacienti so strednou až pokročilou plešivosťou (Norwood III-V a Ludwig II) sú najlepšími kandidátmi. Pacientov s pokročilou plešivosťou (Norwood VI-VII a Ludwig III) treba zvážiť individuálne. Môžu byť prijateľnými kandidátmi za predpokladu, že oblasť darcu má dostatočnú hustotu a chápu, že treba niekoľko sedení.

Očakávania pacienta
Lekári by mali pacientov jasne informovať o tom, čo môžu očakávať od transplantácie, o obmedzenej povahe darcovských vlasov, o vplyve pokračujúceho vypadávania vlasov a o dôležitosti adjuvantných liečebných postupov. Ako pri každom kozmetickom zákroku, pacienti s nereálnymi očakávaniami nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu vlasov. Takíto pacienti budú s väčšou pravdepodobnosťou nespokojní s výsledkami, a to bez ohľadu na objektívny výsledok transplantácie.

História transplantácie vlasov

História pokusov o transplantáciu vlasov začína v Japonsku, kde boli malé štepy s vlasmi využité už v roku 1923 pri liečbe jazviacej alopécie. Prvé záznamy o transplantácií vlasov sa datujú od roku 1939, keď Shoji Okuda popísal techniku autológnej transplantácie vlasov. Práca bola v japončine a v tej dobe sa jej nevenovalo veľa pozornosti (5). Samotná transplantácia vlasov sa začala viac rozvíjať až od roku 1959, keď Norman Orentreich (6) prišiel s myšlienkou princípu dominancie darcovskej oblasti, ktorá hovorí, že transplantované vlasy si zachovávajú charakteristiky vlasov z miest, odkiaľ boli odobraté. Inak povedané, vlasy odobrané z oblasti tyla (androgén independentnej oblasti) budú po transplantovaní do čelovej oblasti rásť rovnako ako v pôvodnej oblasti (7).

Žiaľ, nadšenie z tohto objavu pominulo veľmi skoro, pretože neboli dosiahnuté uspokojujúce kozmetické výsledky. Až do roku 1975 sa používali relatívne veľké štepy (4 mm), v 80. rokoch sa prešlo na „mini-grafting“ a neskôr na „micro-grafting“. Štepy sa pripravovali z tzv. stripu, t. j. z darcovského tkaniva vyrezaného vzadu na skalpe (8).

V 90. rokoch bola vyvinutá technika FUT (Follicular Unit Transplantation), pri ktorej boli vlasy prvýkrát transplantované v podobe, v akej prirodzene rastú, t. j. v individuálnych folikulárnych jednotkách. Problematický bol ale spôsob získavania folikulárnych jednotiek z darcovskej oblasti. Vyrezával sa jeden súvislý pruh kože, z ktorého sa následne folikulárne jednotky preparovali. Dôsledkom toho bola lineárna jazva v darcovskej oblasti. Túto nevýhodu FUT techniky odstránila FUE (pôvodne Follicular Unit Extraction, teraz Follicular Unit Excision) metóda, pri ktorej sa folikulárne jednotky odoberajú z darcovskej oblasti jednotlivo a nevznikajú lineárne jazvy (9).

Priebeh transplantácie vlasov FUE technikou pomocou prístroja Neograft 2.0

Transplantácia vlasov robotickou FUE metódou je ambulantný, minimálne invazívny chirurgický zákrok prebiehajúci v lokálnom znecitlivení. V porovnaní s manuálnou FUE a DHI metódou je robotická metóda oveľa rýchlejšia (odber až 800 štepov za hodinu) a menej zaťažujúca pre pacienta. Dá sa povedať, že s novým systémom trvá celý chirurgický výkon dva- až trikrát kratšiu dobu. Kvalita odobratých štepov je štandardizovaná, štepy sú optimálnej kvality. Automatizovaná je aj implantácia folikulárnej jednotky do dierok presne rovnakej veľkosti, čím dochádza k eliminácii „popcorn“ a „ping pong“ efektu, t. j. efektu vznikajúceho pri ručnej implantácii (10).

Všetky techniky transplantácie vlasov:

 • FUT (Follicular Unit Transplantation) – stripová technika,
 • manuálna FUE (Follicular Unit Extraction),
 • DHI (Direct Hair Implantation) metóda,
 • robotická FUE (Follicular Unit Excision) – Neograft 2.0, Artas.

Pri robotickej FUE technike operatér používa špeciálny odberový nástroj, čo umožňuje odber vlasového folikulu bez poškodenia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny. Táto technika vedie k odberu štepov najvyššej možnej kvality (11). Samotný proces odberu folikulárnych jednotiek je pri robotickej FUE technike skrátený na polovicu.

Pri robotickej FUE technike sú odoberané štepy ukladané v sterilnom poli. Následne sú pod tlakom nasaté do ďalšieho špeciálneho (implantačného) nadstavca a pomocou neho riadeným tlakom piesta implantované do miesta určenia. To celý výkon vlasovej transplantácie podstatne zrýchľuje a nedochádza k mechanickému poškodeniu štepov pinzetou.

Transplantácia vlasov si nevyžaduje hospitalizáciu ani dlhodobú PN. Pacient odchádza po zákroku domov bez obväzu a bandáže hlavy. Začlenenie do práce a spoločenského života je veľmi rýchle, v priebehu 3 – 5 dní. Tvorba mierneho opuchu v ošetrovaných oblastiach je normálny jav a obyčajne do troch dní ustupuje. V mieste odberu a vpichov sa vytvoria drobné chrastičky, ktoré v priebehu týždňa samy odpadnú. Prvé umývanie vlasov je možné po 48 hodinách od zákroku.

Záver

Pokročilý vývoj v oblasti medicíny zasiahol aj samotný proces transplantácie vlasov. Dnes transplantácia vlasov prináša zážitok ako pre lekára, tak aj pre pacienta. Finálne výsledky zaručujú maximálne prirodzený vzhľad. Okrem klasickej androgenetickej alopécie je v dnešnej dobe transplantácia vlasov riešením aj pre jazviacu alopéciu, jazvu po úraze či pre lineárnu jazvu po stripových technikách. Je možné aj doplnenie chýbajúceho ochlpenia v oblasti brady či obočia.


Literatúra

 1. Eva Rasochová Choroby Vlasov II – Androgenetická Alopécia. Dermatológia Pre Prax 5, 76 – 79.
 2. Duchková, H.; Hašková, M. Ženská androgenetická alopecie, přehled příčin a léčebných možností. Cas. Lek. Cesk. 2015, 154, 90 – 94.
 3. Jimenez, F.; Alam, M.; Vogel, J.E.; Avram, M. Hair Transplantation: Basic Overview. J. Am. Acad. Dermatol. 2021, 85, 803 – 814.
 4. Birnbaum, M.R.; McLellan, B.N.; Shapiro, J.; Ye, K.; Reid, S.D. Evaluation of Hair Density in Different Ethnicities in a Healthy American Population Using Quantitative Trichoscopic Analysis. Skin Appendage Disord. 2018, 4, 304 – 307.
 5. Jimenez, F.; Shiell, R.C. The Okuda Papers: An Extraordinary - but Unfortunately Unrecognized - Piece of Work That Could Have Changed the History of Hair Transplantation. Exp. Dermatol. 2015, 24, 185 – 186.
 6. Choudhry, N.; Sood, A.; Steinweg, S. Norman Orentreich, The Father of Hair Transplantation. JAMA Dermatol. 2017, 153, 837.
 7. Orentreich, N. Autografts in Alopecias and Other Selected Dermatological Conditions. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1959, 83, 463 – 479.
 8. Bansod, S.; Kerure, A.; Rohatgi, S.; Bilewar, U. History of Follicular Unit Excision. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2021, 87, 315 – 318.
 9. Gupta, A.K.; Bruce, A.; Trivellini, R.; Dua, K.; Mohebi, P.; True, R.H.; Harris, J.A. Innovations Hair Restoration Surgeons Have Made to Adapt to the Challenges of Follicular Unit Excision. J. Cosmet. Dermatol. 2020, 19, 1883 – 1891.
 10. Collins, K.; Avram, M.R. Hair Transplantation and Follicular Unit Extraction. Dermatol. Clin. 2021, 39, 463 – 478.
 11. Avram, M.R.; Watkins, S. Robotic Hair Transplantation. Facial Plast. Surg. Clin. N. Am. 2020, 28, 189 – 196.
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 03/2022

Plastická a rekonštrukčná chirurgia

Práve máte pred sebou posledné tohtoročné číslo magazínu inVitro venované plastickej a rekonštrukčnej chirurgii – téme, ktorá v posledných rokoch rezonuje z každej strany. Kult krásy preniká už…

Objavte ponuku
testov na unilabs.online

Štítna žľaza
Objednať

Ovplyvňuje úplne všetko. Od správneho vývoja mozgu, cez termoreguláciu, celý metabolizmus, všetky orgány a tkanivá, až po pevnosť kostí. Ak sa necítite dobre, ale ani neviete prečo, venujte jej zvýšenú pozornosť.

Objednať
Stres
Objednať

Ovplyvňuje váš zdravotný stav na všetkých úrovniach. Vyčerpáva vás, poškodzuje vašu imunitu a vytvára podmienky pre rozvoj tých najvážnejších civilizačných ochorení.

Objednať
Prevencia muž
Objednať

Chcem žiť bez obáv z rizika vzniku rôznych vážnych civilizačných ochorení. Aktívne a naplno...

Objednať
Prevencia žena
Objednať

Nemôžem si dovoliť ochorieť. Svoje zdravie, vitalitu, hmotnosť, hormóny aj kondíciu chcem mať pod kontrolou a užívať si život naplno.

Objednať
author

MUDr. Andrea Nestorová

Všetky články autora