ZMENA JE NAJVÄČŠOU ISTOTOU – ROZHOVOR S ING. JOZEFOM KARLÍKOM, FINANČNÝM RIADITEĽOM ALPHA MEDICAL

Article image

Začínal v telekomunikáciách, aby zakotvil v laboratórnej medicíne. Zmeny hrali v jeho živote podstatnú rolu. Svoju súčasnú prácu by však nemenil. Finančný riaditeľ Alpha medical, Ing. Jozef Karlík.

Pán finančný riaditeľ, vy ste v Alpha medical od roku 2008, spoločnosti ste teda verný už 5 rokov, čo je v každom vzťahu už pomerne slušný čas. Z akého sektora ste prišli do zdravotníctva?

Pred príchodom do Alpha medical som pôsobil v oblasti telekomunikácií a poradenstva. Už ako študent som pracoval pre firmu Deloitte, následne pre predchodcu Orangeu, spoločnosť Globtel. Po ukončení štúdia MBA v Španielsku, na IESE Business School, som sa opäť vrátil do telekomunikačného biznisu, tentoraz do Slovinska, kde na trh vstupoval tretí mobilný operátor. Zakladali sme tam prevádzku, takže som v tejto krajine napokon strávil viac ako päť rokov. Potom moje kroky smerovali do Laosu, kde som pre tamojšieho mobilného operátora vykonával funkciu finančného riaditeľa. Skrátené a podčiarknuté, moja cesta do sveta laboratórnej medicíny viedla cez telekomunikácie a dva svetadiely. 

Ste stále v rovnakej pozícii, no v priebehu posledných piatich rokoch prechádzala AM rôznymi zmenami.

Zmeny sa netýkali len výmeny investora a vlastníka, ale aj prienikov AM do iných krajín. Počas môjho pôsobenia došlo k expanzii do Česka a Poľska. V mojej práci sa synergia troch krajín, samozrejme, odzrkadľuje. 

Čo táto synergia prináša z hľadiska finančného riadenia spoločnosti? 

Pomáha určite na úrovni obstarávania a nákupu. Pre kritické dodávky máme centralizovaný nákup na úrovni troch krajín, ktorý prináša úspory z rozsahu. Samozrejme, zdieľame dobré skúsenosti – tzv. best practices – najmä na úrovni interných politík a procesov vnútri spoločnosti. Netreba tak „vymýšľať koleso“ a často len „exportovať“ to, čo funguje v jednej krajine, do druhej. Vzhľadom na vysokú mieru regulácie nášho pôsobenia však v jednotlivých štátoch nepripadá do úvahy nejaký cezhraničný styk v oblasti samotných laboratórnych vyšetrení – zdravotné poisťovne uplatňujú v každej krajine úplne iný systém a dozor. 

Máte za sebou určite veľký míľnik v podobe zmeny vlastníka. Zmena investora je dlhodobý proces a iste kladie vysoké nároky na informácie o financiách.

Proces zmeny vlastníka trval približne rok. Vďakabohu, táto zmena môže byť z externého pohľadu vnímaná celkom neutrálne. Firma Alpha medical totiž nezmenila svoj obsah činností – robíme to, čo pred rokom, s rovnakým tímom, a to na úrovni manažmentu i personálu. Spôsoby nášho rastu sa tiež nezmenili. Rastieme kombináciou akvizícií, organického rastu a outsourcingu, t.j. poskytovania služieb pre nemocnice či väčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ako aj v Česku. Sesterský projekt, spoluvlastnený naším akcionárom, máme aj v Poľsku. Náš nový investor Mid Europa Partners má viac než 14 rokov skúseností v regióne strednej Európy, a to nielen v sektore zdravotníctva, preto je pre nás garanciou stability na ďalšie obdobie. 

Ak by ste mali laikovi vysvetliť svoje kompetencie a zodpovednosti, čo by ste vymenovali ako najdôležitejšie?

Ja som človek, ktorý sa pozerá na chod a riadenie našej spoločnosti cez čísla. Moja pozícia je dôležitá v procese rozpočtovania, finančného modelovania a merania výsledkov spoločnosti na mesačnej, štvrťročnej či ročnej báze. Pomáham dotvárať stratégiu spoločnosti spolu s ostatnými členmi manažmentov v Česku a na Slovensku. V oblasti niektorých kritických procesov – osobitne vzťahu s financujúcimi bankami – som zároveň „tvárou“ spoločnosti. Vynechám obligátne zodpovednosti za oblasti ako finančné a mzdové účtovníctvo, personalistika a reporting. Som naozaj rád, že som obklopený kolegami, ktorí sa o tieto oblasti spoľahlivo starajú. Za ich podporu som im veľmi vďačný. 

Čo je pre vás najväčšou pracovnou výzvou?

V kontexte AM je dôležité, že rapídne rastieme, a tak je financovanie a smerovanie akvizícií a napĺňanie očakávaní všetkých strán skutočnou výzvou. Iste by bola moja práca iná, ak by sme akvizične nerástli, my však realizujeme niekoľko akvizícií ročne v ČR a v SR. Zmena je tak pre nás najväčšou istotou v našej práci. Je výzvou, ktorá prináša najviac neplánovanej a neštruktúrovanej práce. 

Hovorí sa predsa, že zmena je pre život potrebná. 

Áno, my v AM prechádzame zmenami stále. O tom svedčí aj fakt, že zatiaľ čo v roku 2006 sme mali jedno laboratórium, teraz ich máme viac ako tridsať. Posledné obdobie bolo pre nás kľúčové – získali sme nového akcionára, nové financovanie od konzorcia bánk, reflektovali sme na nové požiadavky na reporting.

Zmena je pre nás v práci najväčšou istotou. Zároveň je výzvou, pretože prináša najviac neplánovanej a neštruktúrovanej práce.

To znie, akoby ste kládli nové základy.

Žijeme v období, ktoré na nás kladie vysoké nároky. Denno denná prevádzka beží spoľahlivo, nad rámec toho je však potreba denne absorbovať zmeny. 

Jednou zo zásadných zmien bol aj príchod nového investora. Ako ste túto zmenu vnímali – a zvládli – z pohľadu manažmentu?

Počas procesu zmeny investora nezávislí poradcovia dôkladne študovali naše finančné ukazovatele a overovali si našu prácu za posledné roky. Ako manažment sme boli v náročnej pozícii – potrebovali sme si do maximálnej možnej miery uchovať vlastný názor, spolupracovať s budúcimi majiteľmi, ale zároveň rešpektovať súčasných. V takomto procese je dôležité nedať sa ovplyvniť a poskytovať dáta a informácie tak, aby bola zachovaná objektivita. V procese zmeny majiteľa bola požiadavka na údaje a dáta, či už historicky alebo výhľadovo, enormná. Som rád, že sme to zvládli – ustáli sme to profesionálne a myslím, že aj k spokojnosti všetkých strán.

Aký je tím v AM? Čo od nich vy osobne očakávate?

V AM je veľmi dobré personálne obsadenie a tím je zložený z ľudí, ktorí na zmeny reagujú pozitívne. Pracuje sa mi tu dobre zrejme práve preto, že spolupracujem s ľuďmi, ktorí zmenami žijú a nevnímajú ich ako niečo nevítané, naopak; zamýšľajú sa nad tým, ako zmenu využiť v prospech Alpha medical. Ak máme rásť a byť pre zdravotné poisťovne kredibilným partnerom, na ktorého sa môžu spoľahnúť, musíme byť stabilní a pružne absorbovať zmeny. Naša stabilita a veľkosť sú garanciou kvality a kontinuity, ako aj širokého portfólia poskytovaných služieb pre lekárov a v konečnom dôsledku aj pre pacientov.

Ing. Jozef Karlík
(1973)


Ing. Jozef Karlík sa narodil v roku 1973 v Prešove. Po získaní titulu na Podnikovo- hospodárskej fakulte v Košiciach pokračoval v post- graduálnom štúdiu MBA na IESE Business School v Barcelone. Pred príchodom do Alpha medical pôsobil v oblasti telekomunikácií a poradenstva. Pozíciu  nančného riaditeľa spoloč- nosti Alpha medical zastáva od roku 2008. So svojou manželkou a dvoma dcérami žije v Bratislave.

Kde vidíte Alpha medical o päť až desať rokov?

Ako som už povedal, na Alpha medical sa pozerám cez čísla, a preto si myslím, že je pre nás dôležité byť veľkou spoločnosťou. Veľkosť garantuje stabilitu a kvalitu. Len veľké spoločnosti na trhu dokážu absorbovať šoky, kontinuálne prinášať do praxe nové diagnostické vyšetrenia a zachovať pri tom kvalitu vyšetrovacích postupov. 

O akých šokoch hovoríte v súvislosti s Alpha medical?

Šoky nám môže kedykoľvek spôsobiť zmena prostredia. Slovenské zdravotníctvo – a vôbec zdravotníctvo v Európe – je veľmi regulované, ovplyvňované viacerými faktormi, mnohými premennými. Aj preto je kľúčové, aby sme pôsobili na viacerých trhoch. Budem rád, ak budeme na Slovensku stále jednotkou na trhu a naďalej budeme rásť. Verím, že aj v Českej republike sa čoskoro staneme lídrom na trhu. Ak sa investor rozhodne expandovať do ďalšej krajiny, budem sa na tomto procese podieľať. 

Ako trávite čas, keď zavriete dvere svojej kancelárie v AM?

Mám dve malé dcéry – dvoj- a štvorročnú. Je s nimi množstvo radostí aj starostí, koniec koncov, pozná to každý rodič. Už roky sa snažím dodržiavať jedno pravidlo – v práci nemyslieť na rodinu a počas chvíľ s rodinou nemyslieť na prácu. Je pre mňa kľúčové zachovať si víkendy pre rodinu. V sobotu a v nedeľu ma za počítačom zväčša nenájdete. Našťastie, u nás je taká firemná kultúra, že cez víkend ani neprichádza veľa mailov.

Víkendy vyhradené na oddych – to znie síce ideálne, ale iste pracujete pod tlakom. Ako odbúravate stres?

Predovšetkým je to moja rodina, kto mi pomáha zachovať si súdnosť, odstup a uvedomiť si priority. Stres odbúravam aj športom. V zime hrávam amatérsku stolnotenisovú ligu a okrem toho veľmi rád veslujem na veslárskom trenažéri – osvedčilo sa to ako skvelý relax a zároveň činnosť, na ktorú sa dokážem plne koncentrovať. V lete rád jazdím na horskom bicykli, napríklad aj po Karpatoch.

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2013

Laboratórium špeciálnych metód

Predstavujeme vám prvé číslo časopisu inVitro, v ktorom nájdete nielen odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny. Premiérové číslo je venované Laboratóriu špeciálnych…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora