Vedeli ste, že v prípade abnormálneho výsledku skríningového vyšetrenia na rakovinu krčka maternice alebo pozitívneho výsledku testu na HPV je možné ešte presnejšie a spoľahlivejšie diagnostikovať vysokorizikové kmene HPV? Prinášame nové vyšetrenie GynTectR, ktoré pomocou vysokocitlivej RT PCR metódy umožní zachytiť zvýšenú úroveň metylácie v nádorových, ale aj v prekanceróznych bunkách krčka maternice.

Premene zdravých buniek krčka maternice na bunky nádorové predchádza množstvo zmien na mikroskopickej úrovni. Jednou takou zmenou je aj zvýšená úroveň metylácie vybraných oblastí DNA. Test GynTectR umožňuje pomocou vysokocitlivej real-time PCR metódy stanoviť úroveň metylácie v 6 špecifických oblastiach DNA. Zvýšená úroveň metylácie je prítomná nielen v nádorových, ale už aj v prekanceróznych bunkách krčka maternice.

Prečo GynTectR?

  • Umožňuje spresniť riziko rozvoja rakoviny krčka maternice
  • Na základe negatívneho výsledku môže pacientku ušetriť od zbytočných invazívnych zákrokov
  • Pri pozitívnom náleze môže lekár ihneď prispôsobiť následnú zdravotnú starostlivosť

Na základe dostupných údajov z klinických štúdií poskytuje GynTectR test údaj o úrovni malignity u pacientiek s abnormálnym cytologickým nálezom. V predchádzajúcich štúdiách dokázal GynTectR test odhaliť všetky prípady rakoviny krčka maternice (citlivosť = 100 %).
GynTectR test je zriedkavo pozitívny u pacientiek s normálnym cytologickým nálezom (špecificita = 96,6 %). Miera detekcie dysplázie CIN1, CIN2 a CIN3 testom GynTectR stúpa so závažnosťou dysplázie. To poukazuje na prognostickú hodnotu testu GynTectR ako markera rakoviny krčka maternice.

GyntectR - citlivost a špecificita

Detekcia markerov metylácie umožňuje vyselektovať zo skupiny pacientiek s pozitívnym výsledkom HPV testu (pozitívny vysokorizikový typ HPV) a pacientiek s abnormálnym cytologickým nálezom pacientky so skutočným zvýšeným rizikom nádorovej transformácie.

Ako?

Vyšetrenie GynTectR sa realizuje z výterov z krčka maternice odobratých do odberového systému určeného na vyšetrenie HPV (vejárovitá kefka CervexBrush + transportné médium Preserv Cyt Solution).
Vyšetrenie nie je zatiaľ dostupné z materiálu určeného na LBC cytológiu.
Pokiaľ je vzorka odobratá samostatne (do transportného média Preserv Cyt Solution), je možné aj následné doordinovanie vyšetrenia GynTectR, maximálne však do 2 týždňov.

Výsledok

Výsledok testu GynTectR je k dispozícii do 14 pracovných dní od doručenia vzorky do laboratória.

Interpretácia výsledkov

Výsledok môže byť pozitívny alebo negatívny.

Vyšetrenie GynTectR si môžete objednať štandardne prostredníctvom elektronickej alebo papierovej žiadanky (Infekčná serológia, priamy dôkaz mikroorganizmov).
V prípade, že nenájdete test GynTectR na staršej verzii žiadanky, dopíšte prosím vyšetrenie na papierovú žiadanku ručne k materiálu Výter z cervixu na HPV.
Pre realizáciu testu je potrebné odporúčanie gynekológa a súhlas pacientky.

Ako na to?

Vyšetrenie GynTectR si môžete objednať štandardne prostredníctvom elektronickej alebo papierovej žiadanky (Infekčná serológia, priamy dôkaz mikroorganizmov).
V prípade, že nenájdete test GynTectR na staršej verzii žiadanky, dopíšte prosím vyšetrenie na papierovú žiadanku ručne k materiálu Výter z cervixu na HPV.
Pre realizáciu testu je potrebné odporúčanie gynekológa a súhlas pacientky.

Cena vyšetrenia pre samoplatcov: 162 €*

*Test GynTectR je k dispozícii v samoplatcovskom režime, nie je hradený zdravotnými poisťovňami.

gyntect

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo o viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom:

  • vášho medicínskeho reprezentanta,
  • cez call centrum na 0850 150 000 alebo
  • e-mailom na info.sk@unilabs.com.
Leták GynTect