Banská Bystrica

Mgr. Annamária Mališová

Horná 67

974 01 Banská Bystrica

Medicínska reprezentantka

0910 994 229

annamaria.malisova@unilabs.com

Bratislava - Nové mesto

Ing. Monika Kalčíková

Šancová 110

831 04 Bratislava

Manažérka klientského centra

Bratislava - Petržalka

RNDr. Ľubomír Gallik

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Prevádzkový riaditeľ (COO)

RNDr. Alexandra Malaníková

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Obchodný manažér

alexandra.malanikova@unilabs.com

0903 160 894

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Manažér prevádzky ambulancií

Mgr. Lukáš Lednický

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Sales Specialist and Controlling Analyst

lukas.lednicky@unilabs.com

0902 529 992

Diana Kemp

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Medicínska reprezentantka

diana.kemp@unilabs.com

0910 139 477

Košice

Mgr. Iveta Varadzinová

Gorkého 2

040 01 Košice

Medicínska reprezentantka

iveta.varadzinova@unilabs.com

0911 820 568

Likavka

Mgr. Mária Majtánová

J. Bellu 66
034 95 Likavka

Medicínska reprezentantka

maria.majtanova@unilabs.com

0902 829 481

Ing. Jana Mišíková

J. Bellu 66
034 95 Likavka

Medicínska reprezentantka

jana.misikova@unilabs.com

0911 102 740

Martin

Mgr. Monika Vernarská

Záborského 2

036 01 Martin 

Sales back office

monika.vernarska@unilabs.com

0910 138 972

Partizánske

Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511

958 01 Partizánske

Medicínska reprezentantka

maria.chotvacova@unilabs.com

0911 066 515

Spišská Nová Ves

Mgr. Liana Hríbová

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves

 

Medicínska reprezentantka

liana.hribova@unilabs.com

0904 604 193