Banská Bystrica

Mgr. Annamária Mališová

Horná 67

974 01 Banská Bystrica

Medicínska reprezentantka

Bratislava - Nové mesto

Ing. Monika Kalčíková

Šancová 110

831 04 Bratislava

Manažérka klientského centra

Bratislava - Petržalka

RNDr. Ľubomír Gallik

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Obchodný riaditeľ (CSO)

RNDr. Alexandra Malaníková

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Obchodný manažér

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Manažér prevádzky ambulancií

Mgr. Lukáš Lednický

Digital park II

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Sales Specialist and Controlling Analyst

Košice

Mgr. Iveta Varadzinová

Gorkého 2

040 01 Košice

Medicínska reprezentantka

Partizánske

Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511

958 01 Partizánske

Medicínska reprezentantka

Spišská Nová Ves

Mgr. Liana Hríbová

Jánskeho 1

052 01 Spišská Nová Ves

 

Medicínska reprezentantka