Banská Bystrica

Mgr. Annamária Mališová

Horná 67
974 01 Banská Bystrica

Medicínska reprezentantka
0910 994 229
annamaria.malisova@unilabs.com

Bratislava - Nové mesto

VERONIKA BILANINOVÁ

N!DO
Trnavská cesta 45
831 04 Bratislava

Manažérka klientského centra

Bratislava - Petržalka

RNDr. Ľubomír Gallik

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Prevádzkový riaditeľ (COO)

MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Manažér prevádzky ambulancií

Mgr. Lukáš Lednický

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Sales Specialist and Controlling Analyst
lukas.lednicky@unilabs.com

Diana Kemp

Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

Medicínska reprezentantka
diana.kemp@unilabs.com
0910 139 477

Košice

Mgr. Iveta Varadzinová

Gorkého 2
040 01 Košice

Medicínska reprezentantka
iveta.varadzinova@unilabs.com
0911 820 568

Martin

Mgr. Mária Majtánová

Záborského 2
036 01 Martin

Medicínska reprezentantka
maria.majtanova@unilabs.com
0902 829 481

Mgr. Monika Vernarská

Záborského 2
036 01 Martin 

Sales back office
monika.vernarska@unilabs.com
0910 138 972

Likavka

Ing. Jana Mišíková

J. Bellu 66
034 95 Likavka

Medicínska reprezentantka
jana.misikova@unilabs.com
0911 102 740

Partizánske

Mgr. Mária Chotváčová

Nová nemocnica 511
958 01 Partizánske

Medicínska reprezentantka
maria.chotvacova@unilabs.com
0911 066 515

Spišská Nová Ves

Mgr. Liana Hríbová

Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

Medicínska reprezentantka
liana.hribova@unilabs.com
0904 604 193