Laboratórium lekárskej genetiky Banská Bystrica

Laboratórium lekárskej genetiky Banská Bystrica

Katalóg vyšetrení

Zameranie laboratória


Laboratórium lekárskej genetiky v Banskej Bystrici je centralizované pracovisko, ktoré poskytuje komplexné služby skupine molekulárno-genetických vyšetrení, nazývaných aj rutinná diagnostika. Indikácia vyšetrenia je možná viacerými špecialistami a väčšinou nie je nutný manažment pacienta prostredníctvom ambulancie lekárskej genetiky.

POUŽÍVANÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY A PRÍSTUPY


Laboratórium zaisťuje komplexnú diagnostiku najmä trombofilných variantov, potravinových intolerancií, dislipidémií, vyšetrení dedičných ochorení (Wilsonova choroba, Hereditárna hemochromatóza, Gilbertov syndróm) a genotypizáciu vybraných variantov v DNA pre nasadenie vhodnej farmakoterapie. Laboratórium zároveň poskytuje skríningové molekulárno - genetické vyšetrenie syndrómu ťažkej kombinovanej imunodeficiencie (TREC | KREC) a spinálnej svalovej atrofie (SMA) u detí zo suchej kvapky krvi.

PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA

Mgr. Lenka Tomášiková

Manažér laboratória, Odborný garant, Laboratórny diagnostik so špecializáciou

Mgr. Ivan Slíž, PhD.

Manažér kvality laboratória, Laboratórny diagnostik

Laboratórni diagnostici:

Laboranti:

  • Ivana Roháčeková
  • Mgr. Katarína Husenicová
  • Mgr. Viktória Strapková

Administratíva:

  • Bc. Monika Kladivíková
  • Mgr. Katarína Malagová

KONTAKT

KONTAKT

Call centrum: 0850 150 000

ADRESA LABORATÓRIA

Námestie Ludvíka Svobodu 3865/1
974 09 Banská Bystrica

PREVÁDZKOVÁ DOBA

07:00 – 15:30 hod.