Nové pravidlá v preskripcii onkomarkerov VšZP (od 1. 1. 2016 aktualizácia usmernenia z r. 2011), UNION ZP (od 1. 4. 2016) a Dôvera ZP (zmena od 1. 7. 2015)  

So zmenou pravidiel v akceptovaní indikácií onkomarkerov jednotlivými odbornosťami vydali zdravotné poisťovne pravidlá stanovujúce preskripciu konkrétnych vyšetrení onkomarkerov.

V súvislosti s touto zmenou uvádzame zoznam onkomarkerov, diagnóz a odborností, ktorých indikáciu budú ZP akceptovať. Iné indikácie, ako sú uvedené, nebudú dané poisťovne akceptovať a z toho dôvodu nebudú tieto výkony ani laboratóriu, ktoré ich vykoná, uhrádzať.

Položka diagnóza výkonu je platná pre poisťovne VšZP a Dôvera. Položka dopl. diagnóza bola doplnená:

 • v Usmernení k objednávania onkomarkerov, aktualizácia platná od 1. 7. 2015 v poisťovni Dôvera a
 • aktualizáciou usmernenia z r. 2011 u VšZP platnou od 1. 1. 2016.

a platí výlučne pre poistencov ZP Dôvera a VšZP . 

ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY (platné k 1. 8. 2016)

anatomická oblasťnázov onkomarkeruvýkonodbornosť VšZP, Dôveraodbornosť UNION
diagnóza výkonu (VšZP, Dôvera)dopl. diagnóza (VšZP, Dôvera)
Nádory hlavy, krku a pažeráka  SCCAC00*-C15*D37.0001, 010, 019, 037, 043, 060, 319, 329, 350, 591, 047, 014001, 010, 107, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591
CYFRA 21-1C00*-C15*D37.0001, 010, 019, 037, 043, 060, 319, 329, 350, 591, 047, 014001, 010, 107, 014, 019, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591
CEAC00*-C15*D37.0001, 010, 019, 037, 043, 048, 060, 319, 329, 350, 591, 047, 014001, 010, 107, 014, 019, 031, 037, 043, 047, 060, 114, 219, 319, 329, 350, 591
Nádory žalúdka  CEAC16*D37.1001, 010, 019, 043, 048, 060, 222, 319, 350, 591, 047001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591
Ca 19-9C16*D37.1001, 010, 019, 043, 048, 060, 222, 319, 350, 591, 047001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591
Ca 72-4C16*D37.1001, 010, 019, 043, 048, 060, 222, 319, 350, 591, 047001, 007, 010, 019, 043, 047, 048, 060, 154, 222, 319, 350, 591
Nádory čreva   CEAC17*-20D37.2-D37.5001, 010, 019, 319, 043, 048, 060, 222, 350, 591, 047001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591
Ca 19-9C17*-20D37.2-D37.5001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 222, 319, 350, 591
Chromogranin A /CgA/C17*-20D37.2-D37.5001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 222, 319, 350, 591
CEA - IgMC17*-20D37.2-D37.5001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047vyšetrenie nezahrnuté
Nádory pečene a žlčových ciest   AFPC22*-24* 1/ 001, 002, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047001, 007, 002, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 051, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591
CEAC22*-24*D37.6001, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591
Ca 19-9C22*-24*D37.6001, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 219, 222, 319, 350, 591
FeritínC22*-24* 1/ 001, 010, 019, 216, 319, 222, 350, 591, 043, 048, 060, 047vyšetrenie nezahrnuté
Nádory pankreasu   Ca 19-9C25*D37.70001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047001, 007, 010, 019, 031, 043, 047, 048, 060, 107, 154, 216, 222, 319, 350, 591
CEAC25*D37.70001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047001, 007, 010, 107, 019, 031, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591
Chromogranin A /CgA/C25*D37.70001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591
NSEC25*D37.70001, 010, 019, 319, 048, 222, 350, 591, 043, 060, 047001, 007, 010, 107, 019, 043, 047, 048, 154, 060, 216, 222, 319, 350, 591
Nádory pľúc a pleury    CEAC34*, C45*D38.1-D38.6001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047001, 003, 156, 019, 031, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025
CYFRA 21-1C34*, C45*D38.1-D38.6001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047001, 003, 156, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025
NSEC34*, C45*D38.1-D38.6001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047001, 003, 156, 153, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025
Chromogranin A /CgA/C34*, C45*D38.1-D38.6001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047001, 003, 156, 019, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025
Ca 125C34*, C45*D38.1-D38.6001, 003, 019, 319, 350, 591, 043, 060, 047001, 003, 156, 019, 031, 043, 047, 060, 319, 350, 591, 025
Nádory hrtana  SCCAC32*D38.0014, 019, 591, 319, 043, 047014, 019, 591, 319, 043, 047
CYFRA 21-1C32*D38.0014, 019, 319, 591, 043, 047014, 019, 319, 591, 043, 047
CEAC32*D38.0014, 019, 319, 591, 043, 047014, 019, 319, 591, 043, 047
Nádory prsníka Ca 15-3C50*D48.6009, 019, 229, 271, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 229, 271, 591
CEAC50*D48.6009, 019, 229, 271, 591, 043, 047009, 017, 019, 031, 043, 047, 229, 271, 591
Nádory krčka maternice  a vonkajšieho genitálu SCCAC51*-53*D39.7009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 229, 591
CEAC51*-53*D39.7009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 229, 591
Cyfra 21-1C51*-53*D39.7009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 229, 591
Nádory tela maternice HE-4C54*-55D39.0009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 229, 591
Ca 125C54*-55D39.0009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 229, 591
Nádory ovárií     Ca 125C56D39.1009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591
HE-4C56D39.1009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591
Ca 72-4C56D39.1009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 043, 047, 219, 229, 591
Ca 19-9C56D39.1009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 031, 043, 047, 219, 229, 591
AFPC56 1/ 009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 031, 043, 047, 048, 051, 219, 229, 591
HCGC56 1/ 009, 019, 229, 591, 043, 047009, 017, 019, 031, 043, 047, 219, 229, 591
Nádory testes  AFPC62* 1/ 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047012, 109, 019, 031, 043, 047, 051, 219, 319, 322, 591
HCGC62* 1/ 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047012, 109, 019, 031, 043, 047, 219, 319, 322, 591
LDHC62* 1/ 012, 019, 319, 322, 591, 043, 047vyšetrenie nezahrnuté
Nádory prostaty   PSAC61D40.0012, 019, 319, 322, 591, 043, 047012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591
f-PSAC61 2/N40;D40.0012, 019, 319, 322, 591, 043, 047012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591
CEAC61D40.0012, 019, 319, 322, 591, 043, 047vyšetrenie nezahrnuté
CgAC61D40.0012, 019, 319, 322, 591, 043, 047012, 019, 043, 047, 109, 319, 322, 591
Nádory obličiek a močových ciest   CEAC64-66D41.0-D41.9001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047001, 012, 109, 019, 031, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591
CgAC64-66D41.0-D41.9001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591
CYFRA 21-1C64-66D41.0-D41.9001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591
beta2-mikroglobulínC64-66 1/ 001, 012, 019, 063, 322, 591, 043, 060, 047vyšetrenie nezahrnuté
NSE  vyšetrenie nezahrnuté001, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063, 163, 219, 322, 591
Nádory nadobličiek CgAC74*D44.1012, 019, 063, 322, 064, 591, 043, 060, 047001, 007, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063,163, 064,153, 219, 322, 591
NSEC74*D44.1012, 019, 063, 322, 064, 591, 043, 060, 047001, 007, 012, 109, 019, 043, 047, 060, 063,163, 064,153, 219, 322, 591
Nádory kože Protein S-100C43*, C44*D48.5018, 019, 591, 043, 047018, 019 , 043, 047, 116, 219, 319, 591
SCCAC43*, C44*D48.5018, 019, 591, 043, 047018, 019 , 043, 047, 116, 219, 319, 591
Tymidínkináza  vyšetrenie nezahrnuté018, 019, 040, 043, 047, 116, 219, 319, 591
Nádory spojiva  TymidínkinázaC40*-41*, 49* 1/ 018, 019, 011, 591, 043, 047vyšetrenie nezahrnuté
Nádory periférnych nervovNSE  vyšetrenie nezahrnuté004, 019, 037, 043, 047, 104, 545, 591
Nádory nervového tkanivaNSEC70*-72*D42.0-43.9004, 019, 037, 545, 591, 043, 047vyšetrenie nezahrnuté
Hematologické nádory  beta2-mikroglobulínC81*-96* 1/ 019, 031, 043, 329, 591, 047007, 019, 031, 043, 329, 591, 047
TymidínkinázaC81*-96* 1/ 019, 031, 043, 329, 591, 047007, 019, 031, 043, 047, 219, 329, 591
FeritínC81*-96* 1/ 019, 031, 043, 329, 591, 047vyšetrenie nezahrnuté
Nádory hypofýzy Prolaktín (PRL)C75* 1/ 019, 037, 043, 064, 591, 047vyšetrenie nezahrnuté
CgAC75*D44.3019, 037, 043, 064, 591, 047001, 007, 019, 037, 043, 047, 064, 153, 591
Nádory príštitných teliesok Parathormón (PTH)C73 1/ 019, 043, 064, 591, 047 (iba VšZP)vyšetrenie nezahrnuté
CgAC73D44.2019, 043, 064, 591, 047001, 007, 019, 043, 047, 064, 153, 591
Nádory štítnej žľazy   Tyreoglobulín (TG)C73D44.0001, 019, 043, 064, 350, 591, 047vyšetrenie nezahrnuté
Kalcitonín (CT)C73 1/ 001, 019, 043, 064, 350, 591, 047001, 007, 019, 043, 064, 153, 350, 591, 047
CEAC73D44.0001, 019, 043, 064, 350, 591, 047001, 007, 019, 031, 043, 064, 153, 350, 591, 047
CgAC73D44.0001, 019, 043, 064, 350, 591, 047001, 007, 019, 043, 064, 153, 350, 591, 047

NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY

anatomická oblasťnázov onkomarkeruodbornosť (VšZP, Dôvera)diagnóza výkonu
Nádory ováriíCa 125Z01.4; Z12.8; Z80.4009, 229
Nádory prostatyPSAZ12.5; N40012, 322

Vysvetlivky k použitým indexovým skratkám v stĺpci diagnóza výkonu:

1/ Dôvera – platí diagnóza príslušného ochorenia

2/ Dôvera, VšZP – len pri hodnote PSA 4 – 10 ng/ml

* Platia všetky podčísla uvedenej skupiny diagnóz

Vysvetlivky ku kódom odborností:

 • 001 - vnútorné lekárstvo
 • 004 - neurológia
 • 009 - gynekológia a pôrodníctvo
 • 010 - chirurgia
 • 011 - ortopédia
 • 012 - urológia
 • 014 - ORL
 • 018 - dermatovenerológia
 • 019 - klinická onkológia
 • 031 - hematológia a transfuziológia
 • 037 - neurochirurgia
 • 043 - radiačná onkológia
 • 047 - nuklearna medicína
 • 048 - gastroenterológia
 • 060 - geriatria
 • 063 - nefrológia
 • 064 - endokrinológia
 • 216 - hepatológia
 • 222 - gastroenterologická chirurgia
 • 229 - onkológia v gynekológii
 • 271 - mamológia
 • 319 - onkológia v chirurgii
 • 322 - onkológia v urológii
 • 329 - pediatrická hematológia a onkológia
 • 350 - onkológia vo vnútornom lekárstve
 • 545 - neurologická onkológia
 • 591 - chemoteralia nádorov