Príprava na odber

V záujme objektívnych výsledkov vyšetrení je dôležité dodržať zásady správnej prípravy, respektíve režimu pred odberom, ako aj samotného odberu, aby nedošlo ku kontaminácii vzorky. V prípade odberu v ambulancii by mal lekár, respektíve sestra pacienta upozorniť na dôležité skutočnosti, ktoré vplývajú na hodnoty jednotlivých vyšetrení pri laboratórnej diagnostike. Niektoré vyšetrenia si dokonca vyžadujú špecifickú prípravu pacienta, respektíve vždy sa treba informovať o liekových interakciách a prípadne sa dohodnúť na dočasnom vysadení liekov. Rozhodnutie o vhodnom postupe je výlučne v kompetencii ošetrujúceho lekára. Zároveň treba použiť aj vhodný odberový materiál, ktorý by vám v prípade odberu moču a stolice mala dať sestra v ambulancii, respektíve vám ho v prípade samoplatcovských odberov poskytneme priamo v laboratóriu.

Na našich odberových pracoviskách ponúkame samoplatcom možnosť dať si vyšetriť parametre z bežného odberu krvi, ktorý vám na mieste zrealizujeme resp. po dohode môže pacient priniesť aj vzorku moču či stolice. Nižšie uvádzame základné informácie vzťahujúce sa na bežné odbery krvi, moču a stolice na najčastejšie vyšetrenia.
 

Odber krvi

Miesto odberu

Podľa typu a počtu potrebných vyšetrení sa volí miesto odberu krvi, ktorým býva najmä žila na predlaktí (venózny odber) alebo vlásočnice žilného systému. Krv na laboratórne vyšetrenie sa nesmie odoberať z končatiny, ktorá sa používa na transfúziu krvi alebo na intravenóznu aplikáciu liekov a infúzií – dochádza ku skresleným výsledkom vybraných laboratórnych parametrov (odber by sa nemal robiť skôr ako hodinu od podania infúzie, liekov a pod.).

Čas odberu

Pokiaľ nie je špecificky určené inak, najlepšie je robiť odber medzi 7. a 9. hodinou ráno, okrem iného aj preto, že na  posúdenie číselného výsledku vyšetrenia sa využívajú tzv. referenčné intervaly (od – do). Tie sú štatistickými metódami určené z odberov robených práve v tomto časovom intervale. Okrem toho je tento čas ideálny aj z pohľadu biologických cyklov, ktoré v tele prirodzene prebiehajú.

Poloha pri odbere

Odber sa vykonáva obvykle v sede alebo v ľahu.

Minimálny objem vzorky

Pri odbere treba odobrať dostatočné množstvo krvi podľa počtu vyšetrení, ako aj podľa typu požadovaných vyšetrení (minimálne 3 ml, optimálne 7 – 10 ml).

Použitie škrtidla a priebeh odberu

Ak je žilný systém dostatočne viditeľný a hmatateľný, netreba používať škrtidlo. V opačnom prípade treba stiahnuť rameno na čo najkratšiu dobu, pričom by sa s končatinou nemalo cvičiť, aby nedošlo k zvýšeniu koncentrácie vysokomolekulových látok. Miesto vpichu sa pred odberom vydezinfikuje. Po vpichu nasleduje samotný odber, keď odberová sestra, pripojí prvú skúmavku a následne vymieňa ďalšie potrebné skúmavky pripojením na klobúčik s ihlou, ktorý zostáva po celý čas odberu ten istý. Škrtidlo treba odstrániť bezprostredne po tom, ako začne krv vtekať do skúmavky. Po ukončení odberu je ihla vytiahnutá a miesto vpichu by malo byť zatlačené tampónom po dobu 2 – 5 minút, aby nedošlo k vzniku podliatiny.

Režim pacienta pred odberom krvi

 • Obvykle je odporúčaný odber krvi nalačno. Odber nalačno sa nevyžaduje iba na vyšetrenie lipidov (Konsenzus EAS a EFLM,apríl 2016).
 • Na odber má prísť pacient dostatočne hydratovaný – 24 hodín pred odberom treba vypiť aspoň 2 l tekutín, najmä vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy. Ráno pred odberom treba vypiť 500 ml tekutín.
 • 12 hodín pred odberom nejesť a nepiť sladké nápoje.
 • Večer pred odberom nejesť tučné jedlá ako syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny. Treba dať prednosť ovociu, zelenine, suchárom, netukovému pečivu.
 • 24 hodín pred odberom nekonzumovať alkoholické nápoje.
 • Pacient by nemal pred odberom fajčiť (u aktívneho fajčiara treba brať do úvahy vplyv fajčenia na výsledky vybraných parametrov).
 • Odporúča sa dodržať obdobia redukovanej telesnej aktivity. Fyzická aktivita ovplyvňuje viaceré parametre – závisí to od dĺžky a intenzity záťaže a od fyzickej kondície jedinca. Po skončení záťaže dochádza k normalizácii jednotlivých parametrov rôznou rýchlosťou. Pri vyšetrení hormónov PSA sa odporúča 2 dni pred odberom nejazdiť na koni a na bicykli. Do niekoľkých dní sa väčšinou všetky parametre normalizujú.
 • Pacient by nemal prísť na odber pod psychickým stresom, ktorý zvyšuje sekréciu viacerých hormónov, čím dochádza k ovplyvneniu mnohých biochemických parametrov.
 • Odber by sa mal robiť pred ďalšími plánovanými diagnostickými postupmi.
 • Podľa možností treba odber urobiť pred plánovaným užitím liekov, respektíve podľa odporúčania lekára vo vzťahu k indikovaným vyšetreniam a k cieľu, aký vyšetrenie sleduje.
   

Odber moču

Kvalitatívne vyšetrenie moču z prvého ranného moču

Prvý ranný moč sa používa na:

 • základnú chemickú kvalitatívnu analýzu moču (vyšetrenie pH, dôkaz prítomnosti bielkovín, glukózy, ketolátok, urobilinogénu, krvi a hemoglobínu), ktorá sa robí pomocou diagnostických prúžkov a hodnotí sa semikvantitatívne,
 • na kvalitatívne vyšetrenie močového sedimentu, ktoré sa robí prietokovou cytometriou a umožňuje dôkaz bunkových zložiek a kryštálov,
 • na kvalitatíne vyšetrenia močových biochemických parametrov: rôzne metabolity, enzýmy, minerály a iné špeciálne vyšetrenia a výpočty.

Režim pacienta

Odporúča sa aspoň 8 hodinový pokoj na lôžku bez nadmerného príjmu tekutín, aby moč nebol príliš zriedený.

Odber moču

Vyšetrenie sa robí z prvej rannej vzorky zo stredného prúdu moču. Pred samotným odberom treba pacienta poučiť o dodržaní rannej hygieny. Genitálie treba umyť mydlom a opláchnuť teplou vodou. Prvá dávka moču sa vymočí do toalety, stredný prúd moču sa zachytí do odberovej nádobky (skúmavky). Odber by mal byť vykonaný v období mimo menštruácie.

Moč sa väčšinou odoberá do pohárov na moč, z ktorých sa časť moču následne prelieva do odberovej skúmavky. Poháre musia byť v takýchto prípadoch čisté, inak môžu výsledok kvalitatívneho vyšetrenia moču skresľovať.

Objem vzorky moču

10 ml (minimálne 5 ml)

Transport

Moč sa odporúča vyšetriť do 1 hodiny od odberu, maximálne do 2 hodín.
 

Odber moču na bakteriologické vyšetrenie

Bakteriologické vyšetrenie moču je kvantitatívne a stanovuje sa počet mikroorganizmov v 1 ml moču. Odoberá sa stredný prúd prvého ranného moču. Za stredný prúd sa považuje druhá tretina objemu moču v močovom mechúri.

Režim pacienta pred odberom

Dôležitá je hygiena pacienta pred samotným odberom moču. Moč musí byť odobratý sterilne.

Muži

Pred odberom si muži po stiahnutí predkožky umyjú glans penis mydlom a vodou.

Ženy

Ženy si po oddialení lábií umyjú vonkajší genitál gázou namočenou v mydlovej vode, pričom stierajú povrch sliznice spredu dozadu. Postup opakujú ďalšou gázou namočenou v mydlovej vode a nakoniec si genitál opláchnu vlažnou vodou. Pri spontánnom močení sa nechá prvý prúd moču pacienta vymočiť von. Do sterilnej nádobky (skúmavky) sa zachytí stredný prúd moču v množstve 10 – 20 ml.

Transport moču

Moč musí byť po odbere doručený do mikrobiologického laboratória do 2 hodín a až do spracovania uchovávaný v chladničke.
 

Odber stolice

Na okultné (skryté) krvácanie

Režim pacienta pred odberom vzorky

Pred vyšetrením nie je potrebný žiadny špeciálny diétny režim. Alkohol, aspirín alebo iné lieky užívané v nadbytočnom množstve môžu spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, ktoré môže byť príčinou krvácania. Preto sa odporúča vysadiť tieto substancie, a to najmenej 48 hodín pred vyšetrením. Pred odberom sa neodporúča ani umývanie zubov (možnosť prítomnosti krvi v gastrointestinálnom trakte pri krvácaní z ďasien). Vzorka stolice nesmie byť odoberaná počas a do troch dní po menštruácii. Taktiež nesmie byť vzorka odobratá pri krvácaní spôsobenom hemoroidmi či fisúrami v blízkosti análneho otvoru.

Technika odberu a objem

Stačí jeden odber z troch rôznych častí stolice. Množstvo stolice je 1 – 2 g (veľkosť hrachu až čerešne).

Transport

Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď je vzorka stolice vyšetrená do 6 hodín od odberu. Ak nie je možné vzorku otestovať do uvedeného času, môže byť uskladnená po dobu 3 dní pri teplote 2 – 8 °C.
 

Mikrobiologické vyšetrenie stolice

Technika odberu a množstvo

Odoberá sa čerstvá vzorka stolice z podložnej alebo záchodovej misy vo veľkosti hrášku lopatkou ukotvenou vo vrchnáku odberovej nádobky.

Transport

Stolica sa transportuje do laboratória do 2 hodín. V prípade, že nemôže byť transportovaná včas, uskladňuje sa v chladničke pri teplote 4 – 8 °C, a to najviac jeden deň.
 

Parazitologické vyšetrenie stolice

Režim pacienta

Vzorka stolice na parazitologické vyšetrenie sa odoberá vždy pred aplikáciou antibiotík, antiparazitík, respektíve bária, bizmutu a minerálnych olejov resp. o 2 týždne po ich aplikácii.

Čas a technika odberu

Stolica na parazitologické vyšetrenie sa odoberá 3× za sebou, optimálne každý druhý deň z dôvodu vylúčenia mylnej diagnózy vplyvom tzv. negatívnej fázy pri cyklickom výskyte parazitov. Odoberá sa čerstvá stolica (z podložnej alebo záchodovej misy) lopatkou vo veľkosti vlašského orecha, teda v objeme asi 3 až 5 ml. Nie je možné odoberať viac než jednu vzorku počas jediného dňa.

Špeciálne požiadavky pri parazitologickom vyšetrení stolice

Pri suspektnej amébiáze treba doručiť stolicu na vyšetrenie čo najrýchlejšie, najneskôr do 1 hodiny po defekácii (to isté platí pre diagnostiku iných črevných prvokov). Keď nie je možné rýchle doručenie vzorky do laboratória, materiál treba uchovať v chladnomprostredí pri teplote minimálne 4 °C (nesmie zmrznúť) alebo treba stolicu konzervovať, napríklad formalínom, Schaudinovým roztokom a pod.

Upozornenie

Pri negatívnom laboratórnom náleze, ale pretrvávajúcich príznakoch svedčiacich o parazitóze, sa odporúča odobrať materiál na vyšetrenie ešte 2×, vždy po 4 – 7 dňoch, pri suspektnej amébiáze a giardióze až 10× v 2-dňových intervaloch.