Sekvenovanie omikronu

Dáta namerané spoločnosťou Unilabs Slovensko hovoria jasne – aj u nás sa už presadzuje variant z Južnej Afriky. Dominantný je najmä na východe krajiny.

V Unilabs Slovensko sme z vlastnej iniciatívy a vo vlastnej réžii odsekvenovali 346 vzoriek pozitívnych na SARS-CoV-2 z konca predchádzajúceho týždňa z celého Slovenska. Na základe sekvenácie sme dospeli k záveru, že situácia na Slovensku nie je výrazne odlišná od našich susedov. Až 61 % vzoriek bolo totiž vysekvenovaných ako variant Omikron.

Veľa ďalších zaujímavých dát nájdete v tlačovej správe a prezentácii, ktoré odprezentoval náš generálny riaditeľ Peter Lednický na tlačovej konferencii v Košiciach v priestoroch nášho laboratória lekárskej genetiky 20. januára 2022.


Výsledky sekvenácie alebo čo sme zistili

Aj u nás je už Omikron na vzostupe a aktuálne je dominantný. Až 61 % zo zvolených vzoriek Unilabs Slovensko vysekvenoval ako variant Omikron. Pri podrobnejšom pohľade je Omikron najviac prítomný vo vzorkách školou povinnej mládeže. Až 73 % pozitívnych vo vekovej hranici 5 -11 rokov má už Omikron a pri kategórii 12 - 17 rokov je to dokonca 81,5 %. Naopak, u seniorov vo veku 66+ je Omikron zastúpený iba 28 percentami.
Z krajov sú dominantné Košický a Prešovský, kde z analyzovaných pozitívnych vzoriek je Omikron zastúpený v takmer troch štvrtinách prípadov.

Čo to pre nás znamená?

• Očakáva sa, že nástup tejto vlny bude síce rýchlejší, ale zároveň aj rýchlejšie pominie.
• Pandémia sa mení na endémiu – v krajine, kde je väčšina populácie zaočkovaná.
• Slovensko patrí stále medzi európske krajiny s najnižšou zaočkovanosťou, a to najmä medzi seniormi.
• Predpokladáme, že zaočkovanosť spolu s premorenosťou vytvárajú dostatočnú ochranu proti ťažkému priebehu ochorenia Covid-19 pri nákaze variantom Omikron.

Tlačová správa - Omikron začína valcovať aj Slovensko
Prezentácia - Sekvenovanie omikronu už je aj na Slovensku