Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


AKTUALIZUJEME PALETU VYŠETRENÍ. UPRAVILI SME ŽIADANKY AJ CENNÍKY

Po dvoch rokoch od spustenia Centrálneho veterinárneho laboratória do prevádzky a postupného zbierania podnetov zo strany veterinárnych lekárov sme sa rozhodli aktualizovať žiadanky a doplniť našu paletu o nové vyšetrenia.

S platnosťou od 15. mája 2016 platia nové žiadanky pre spoločenské aj hospodárske zvieratá, v ktorých došlo k nasledujúcim zmenám.

Žiadanka pre spoločenské zvieratá bola v oblasti biochémie doplnená o tieto vyšetrenia:

 1. profil mastných kyselín v sére, ktorý umožňuje monitorovať stav a funkciu orgánov a celých systémov v organizme, najmä funkcie v bunkovej membráne, v nervovom tkanive; mastné kyseliny sú o. i. zdrojom energie,
 2. index kortizol/kreatinín v moči,
 3. index celkové proteíny/kreatinín v moči.

Žiadanka pre hospodárske zvieratá bola doplnená o tieto vyšetrenia.

V oblasti biochémie:

 1. profil mastných kyselín v sére, ktorý umožňuje monitorovať stav a funkciu orgánov a celých systémov v organizme, najmä funkcie v bunkovej membráne, v nervovom tkanive; mastné kyseliny sú o. i. zdrojom energie,
 2. NEFA – neesterifikované mastné kyseliny v sére, ktoré sú produktom lipolýzy a zdrojom pre syntézu lipidov,
 3. D-3-hydroxybutyrát v sére – marker ketózy s rôznou príčinou (hypoglykémia, cukrovka, diéta, zranenie, sepsa a mnohé iné ochorenia).

V oblasti sérológie:

 1. bovinná vírusová hnačka metódou PCR,
 2. infekčná anémia koní Cogginsovým testom (imunodifúzny test/IDT).

V snahe poskytnúť presnejšie a spoľahlivejšie výsledky vyšetrenia vitamínu E sme zmenili vyšetrovaciu metódu. Toto opatrenie si však vyžiadalo zvýšenie ceny. Nízke využitie niektorých vyšetrení spojené aj s technickými problémami nás viedlo k odstráneniu týchto parametrov zo žiadaniek: Faktor VIII, Faktor IX a Reumatoidný faktor. Zároveň podnikáme všetky kroky potrebné na to, aby boli novozavedené sérologické vyšetrenia zaradené do palety akreditovaných výkonov, o čom vás budeme v blízkej budúcnosti informovať.

Veríme, že tieto novinky budú prínosom pre vašu veterinárnu prax. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Aktualizované žiadanky a cenníky nájdete na našich webových stránkach v časti Vyšetrenia, prípadne si ich môžete stiahnuť tu:

 • nová žiadanka pre spoločenské zvieratá: tu,
 • nová žiadanka pre hospodárske zvieratá: tu,
 • nový cenník pre spoločenské zvieratá: tu,
 • nový cenník pre hospodárske zvieratá: tu.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií