Call centrum:

0850 150 000

7.00 – 16.30 (po – pia)


Laboratórium

V rámci Slovenska máme jediné súkromné veterinárne laboratórium akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2017. Špecializované veterinárne laboratórium pracuje podľa zásad a systémov potrebných na presnú, spoľahlivú a objektívnu laboratórnu diagnostiku veterinárnych vzoriek.

Laboratórium disponuje:

 • zavedenými veterinárnymi diagnostickými metódami,
 • akreditovanými metódami s flexibilným a fixným rozsahom,
 • kvalifikovanými a skúsenými špecialistami s dlhoročnou praxou,
 • diagnostickými súpravami vyrobenými a určenými pre diagnostiku vo veterinárnej medicíne,
 • prístrojmi a zariadeniami, ktoré spĺňajú kritériá pre veterinárnu diagnostiku a sú validované servisnými a metrologickými autoritami,
 • certifikovanými reagenciami, kalibrátmi a kontrolnými materiálmi,
 • zavedením systému kontroly kvality.

Veterinárnu laboratórnu diagnostiku v rámci siete Unilabs Slovensko zastrešuje Centrálne veterinárne laboratórium v úzkej spolupráci so všetkými laboratóriami Unilabs v celej SR.

Všetky benefity nášho laboratória nájdete tu.

Naši odborníci

MVDr. Nicole Babiaková

 • pozícia:

laboratórny diagnostik - veterinárny lekár
manažér Centrálneho veterinárneho laboratória

 • vzdelanie:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ukončená r.1998
Atestácia I. a II. stupňa v odbore laboratórna diagnostika

 • pracovné skúsenosti:

1998 - 2014  Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín,  odbor zdravia zvierat
práca na všetkých úsekoch epizootológie
2014 - do teraz Unilabs Slovensko (Alpha medical s.r.o.)


MVDr. Katarína Bocková

 • pozícia:

laboratórny diagnostik - veterinárny lekár

 • vzdelanie:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ukončená r.2019

 • pracovné skúsenosti:

​.2019 - doteraz Unilabs Slovensko


Ivana Chylková

 • pozícia:

veterinárny laborant

 • vzdelanie:

​SOŠ Turany, Agropodnikanie, chov koní a jazdectvo

 • pracovné skúsenosti:

2014 - 2017 - administrátor internetového obchodu PAF Goup s.r.o.
2017 - PD Párnica, ošetrovateľ, pôrodník
2017 - 2021 - osobný asistent ŤZP
2021 - predavačka Super ZOO
2021 - do teraz Unilabs Slovensko

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií