Call centrum:

0850 150 000

7.00 – 16.30 (po – pia)


Logistika

Unilabs Slovensko, s.r.o. zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári, špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska.

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. Materiál je podľa typu vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek. Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Naša laboratórna sieť je postavená na:

  • centrálnom veterinárnom laborátoriu (CVL), ktoré vyšetruje výlučne veterinárne vzorky,
  • troch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny,
  • štyroch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti,
  • jednom špecializovanom patologickom laboratóriu.

Sieť laboratórií a pracovísk Unilabs Slovensko

Všetky kontakty na naše laboratóriá a pracoviská nájdete tu.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií