Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


MÁME JEDINÉ AKREDITOVANÉ SÚKROMNÉ VETERINÁRNE LABORATÓRIUM NA SLOVENSKU

Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical získalo od SNAS akreditáciu podľa normy ISO/IEC 17025:2005. Dnes sme tak jediným súkromným veterinárnym laboratóriom, ktoré je oprávnené vydávať akreditované výsledky vyšetrení na schválené metódy.

Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical sa v decembri 2014 zapojilo do systému externej kontroly, ktorá v máji 2015 prešla do fázy posudzovania spôsobilosti laboratória na skúšanie. Na základe pozitívnych výsledkov pripravenosti Slovenská národná akreditačná služba 18. 8. 2015 udelila nášmu laboratóriu akreditáciu podľa normy ISO/IEC 17025:2005.

Získaná akreditácia má fixný a flexibilný rozsah a pokrýva tieto metódy:

  • ELISA (IBR – gE, gB, EBL, BVD – Ab, Ag, ParaTBC – skríning, konfirmačne, infekčná anémia koní) – flexibilný rozsah,
  • KFT (žrebčia nákaza, Malleus) – flexibilný rozsah,
  • RBT (Brucella abortus) – fixný rozsah.

Štatút flexibilného rozsahu akreditácie nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky veterinárov a chovateľov a v rámci danej akreditovanej metódy v krátkom čase zaradiť ďalšie vyšetrenie. Aktuálny rozsah flexibilnej akreditácie na metódy ELISA a KFT nájdete na našej webovej stránke tu. V prípade veterinárnych vyšetrení a kontrol, pri ktorých je vyžadovaná akreditácia laboratória, ako sú napríklad dovoz, prevoz a vývoz zvierat, sme tak pripravení plniť požiadavky veterinárnej praxe. Ak máte záujem o takéto vyšetrenia, vyplňte formulár, ktorý nájdete tu a budeme vás kontaktovať so špeciálnou ponukou na mieru.

Sme radi, že spoľahlivosť a kvalita našej laboratórnej praxe boli preukázané a potvrdené nezávislou národnou autoritou. Veríme, že toto ocenenie nášho úsilia v spojení s cenovo priaznivou politikou motivuje veterinárov, ako aj vlastníkov a prevádzkovateľov chovov k využitiu našej palety vyšetrení. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s interpretáciu výsledkov a prípadným odporúčaním ďalšieho vhodného postupu.

Osvedčenie o akreditácii nájdete tu.

Detailný rozsah akreditácie – flexibilnej aj fixnej – nájdete tu.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií