Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


OD APRÍLA VÝRAZNE ZVYŠUJEME KVALITU VETERINÁRNEJ DIAGNOSTIKY!

V súlade so svetovými trendmi prinášame nové typy a metódy vyšetrení a špeciálne veterinárne testy. To všetko jednoducho, výhodne a rýchlo.

03

Naša spoločnosť Alpha medical patrí medzi lídrov na trhu poskytovateľov humánnej diagnostiky. Už od začiatku pôsobenia ponúkame služby aj veterinárom, avšak bez rešpektovania špecifík veterinárnej diagnostiky. „Silnejúci tlak na rozšírenie palety vyšetrení, prehĺbenie ich kvality a komfortu zo strany veterinárnych klientov viedlo spoločnosť k zásadným zmenám vo fungovaní. Od 15. apríla sa Alpha medical rozhodla výrazným spôsobom doplniť ponuku vyšetrení aj vďaka otvoreniu Centrálneho veterinárneho laboratória či adaptovaniu laboratórneho systému na vyhodnotenie vzoriek so zohľadnením parametrov vyšetrovaného zvieraťa,“ predstavuje nový koncept veterinárnej diagnostiky Ing. Peter Lednický, generálny riaditeľ spoločnosti.

Veterinárna diagnostika spoločnosti Alpha medical od 15. 4. 2014 prináša:

• výrazne rozšírenú paletu vyšetrení vrátane nových odborov,
• zavedenie špeciálnych veterinárnych testov,
• aplikáciu veterinárnych setov vo všetkých relevantných vyšetreniach,
• nové metódy vyšetrení používané vo veterinárnej diagnostike,
• úpravu a uvádzanie referenčných hodnôt testov na výsledkovom liste podľa druhu zvieraťa,
• výrazne zvýšenú kvalitu diagnostiky so zohľadnením druhu, plemena, veku a aktuálneho stavu zvieraťa,
• konzultačné služby veterinárneho lekára – špecialistu na diagnostiku.

Jednoduchosť, výhodnosť, rýchlosť

Alpha medical poskytuje všetky základné biochemické, hematologické či mikrobiologické vyšetrenia v najbližšom laboratóriu k veterinárnej ambulancii a nadstavbové vyšetrenia sú realizované v Centrálnom veterinárnom laboratóriu. Týmto krokom veterinárovi garantuje širokú ponuku vyšetrení pre diferenciálnu diagnostiku s maximálnym komfortomprostredníctvom:

• zaslania či oznámenia výsledku väčšiny rutinných vyšetrení do 24 hodín,
• uvádzania výsledkov vyšetrení v referenčných hodnotách pre vybrané druhy zvierat, čo umožňuje kontinuálne a časovo adekvátne diagnostikovanie zvierat s ohľadom na ich klinické ťažkosti,
• realizácie špeciálnych nadstavbových vyšetrení bežných pre veterinárnu prax vrátane virologických, parazitologických či imunoalergologických vyšetrení, pričom výsledky sérologických testov získava veterinár už do 48 hodín,
• pohodlného spôsobu objednávania vyšetrení prostredníctvom prehľadnej žiadanky,
• pohodlného bezplatného zvozu biologického materiálu bez potreby špeciálneho balenia so zabezpečením stability vzorky počas transportu,
• mimoriadne výhodných cenových podmienok za realizáciu vyšetrení,
• poskytnutia kvalifikovanej interpretácie k zaslaným výsledkom, ako aj konzultačných služieb skúsených veterinárnych diagnostikov ku klinickému stavu zvieraťa.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií