Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


TOXOPLAZMÓZA U PSOV

Diagnostika IgG protilátok protii Toxoplasma gondii v sére psa s využitím imunofluorescenčnej metódy (IFAT).

DSC 0155

Pes patrí k medzihostiteľom T. gondii, čo znamená, že do prostredia nevylučuje oocysty parazita (tie vylučujú mačky v truse), ale v jeho organizme dochádza k ich rozmnoženiu. Parazit napáda všetky bunky okrem erytrocytov a vytvára tkanivové cysty. Najlepšiu afinitu má k CNS a očiam. Pri ochorení možno pozorovať klinické príznaky nepravej besnoty alebo psinky, prudkú krvavú hnačku, vracanie, epileptické kŕče, poruchy pohybu, parézu a paralýzu končatín.

Pri interpretácii výsledku je nutné brať do úvahy fakt, že parazit T. gondii je štrukturálne, geneticky a imunologicky príbuzný k Neospora caninum. Pre možnú krížovú reakciu v sérologickej diagnostike je dôležité zohľadniť anamnézu, históriu prípadu a klinické príznaky.
Uchovávanie vzorky séra pre diagnostiku:  
• izbová teplota (po dobu 5 hodín),
• 2 – 8 °C  (po dobu 5 dní),
• -20 °C a menej (pre dlhodobé uchovávanie).

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií