Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


VYBRANÉ SÉROLOGICKÉ VYŠETRENIA HZ S 30-PERCENTNOU ZĽAVOU

Ste veterinár, chovateľ stáda alebo družstvo? Chcete zmonitorovať epizootologickú situáciu v chove? Máte podozrenie na ochorenie vyžadujúce sérologické vyšetrenie? Idete zvieratá presúvať alebo predávať a potrebujete preveriť ich zdravotný stav? Do konca augusta vám ponúkame balík kľúčových vyšetrení s 30-percentnou zľavou.

Od 15. júna sme pre vás pripravili špeciálnu akciu, počas ktorej môžete využiť až 30-percentné zníženie vybraných sérologických vyšetrení hospodárskych zvierat. Portfólio pokrýva najčastejšie infekčné vírusové ochorenia, ktorých pozitívne výsledky sú okrem iného aj prekážkou pri predaji hospodárskych zvierat. Identifikácia pôvodcu umožňuje prijať rýchle a účinné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, prípadne nastavenie účinnej liečby. Akcia je limitovaná a platí len do 31. 8. 2016.

Podmienkou získania zvýhodnenej ceny za nasledujúce vyšetrenia je dodržanie minimálneho počtu vyšetrení jedného typu v objeme 20 ks (u ošípaných 10 ks).

 Cena v akcii   Akreditácia
Hovädzí dobytok
Infekčná bovinná rinotracheitída IgE    2,24*áno
Infekčná bovinná rinotracheitída IgB1,54*áno
Enzootická bovinná leukóza1,54*áno
Bovinná vírusová diarhoe Ab3,71*áno
Bovinná vírusová diarhoe Ag5,46*áno
Schmallenberg Virus3,85*-
Blue Tongue3,08*áno
 
Ovca, koza  
Schmallenberg Virus3,85*áno
Blue Tongue3,08*áno
 
Ošípaná 
Aujeszkyho choroba gB2,17*-
Klasický mor ošípaných2,94*-
PRRS americký typ4,9*-
PRRS európsky typ4,9*-

Všetky prípadné ďalšie bonusy platia aj pre túto akčnú ponuku.
 

Termín vyšetrenia:

  • spravidla do 3 pracovných dní od doručenia vzorky do CVL, najneskôr však do 5 pracovných dní.

Odber:

  • do hemosiek H-02 (hovädzí dobytok, ovce, kozy) a H-03 (ošípané),
  • prípadne do biochemických odberových skúmaviek (napríklad s gélom).

Objem:

  • na viac vyšetrení z jednej vzorky krvi treba doručiť dostatočné množstvo materiálu – sérum minimálne o objeme 500 µl, optimálne je však odobrať 5 ml krvi na sérum,
  • na jedno vyšetrenie odporúčame odobrať 3 ml krvi na sérum.
     

Centrálne veterinárne laboratórium Alpha medical je jediným súkromným veterinárnym laboratóriom, ktoré je oprávnené vydávať akreditované výsledky vyšetrení na schválené metódy podľa normy ISO/IEC 17025:2005. Výsledky našich akreditovaných vyšetrení sú teda právoplatným podkladom aj pre vydanie úradného dokladu.
 

*UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV

Uvedená cena za vyšetrenie je platná výlučne pre veterinárnych lekárov. Laboratórne vyšetrenia sú len jednou zo súčastí diagnostiky a ich výsledky si vyžadujú profesionálnu a individuálnu interpretáciu vo vzťahu ku klinickému stavu ošetrovaného zvieraťa. Poplatok za návštevu a poskytnuté ošetrenie vo veterinárnej ambulancii preto nemôže byť totožný s cenou za laboratórne vyšetrenie a jeho celková výška je plne v kompetencii vášho veterinára.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií