Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


VÝHODNÉ KULTIVAČNÉ VYŠETRENIE AŽ DO KONCA JANUÁRA

V novembri sme vás informovali o akcii, v rámci ktorej sme vám ponúkli kultiváciu spolu so stanovením citlivosti na antibiotiká za výnimočných 11 eur. Veľmi nás potešil váš záujem o toto vyšetrenie, a tak sme sa rozhodli predlžiť akciu až do konca januára.

Rozsah diagnostiky

Ponúkame vám širokú paletu možností vyšetrenia odobraného materiálu na kultiváciu.

  • moč, stolica, hnis, punktát, ejakulát
  • výter z pošvy, horných dýchacích ciest, oka, ucha, rekta, rany
  • ster z kože

V prípade pozitívnej kultivácie je súčasťou vyšetrenia aj druhová identifikácia mikroorganizmov, ktorú realizujeme automatizovanou metódou hmotnostnej spektrometrie prostredníctvom MALDI TOF, a to priamo z kultivačnej misky. Na stanovenie citlivosti na antibiotiká využívame kvalitatívne diskové testovanie. Konkrétny typ a celkový počet antibiotík závisí od zvieraťa a vykultivovanej baktérie. Samozrejmosťou je dodržanie postupu podľa odporúčaní EUCAST.

Na vyšetrenie moču využívame prietokovú cytometriu, kde je výsledok skríningu k dispozícii už do jednej minúty. Výsledky mikrobiologických vyšetrení poskytujeme zvyčajne do 3 – 5 pracovných dní, v závislosti od charakteru vzorky. V prípade záujmu je možné podať informácie o predbežných výsledkoch testovania telefonicky.

Odporúčania na odber vzorky

1. Na bakteriologické vyšetrenie odporúčame odoberať vzorky v prvých dňoch infekcie.
2. Odber vzorky realizujte správnou technikou, sterilne, za použitia sterilného odberového materiálu, respektíve sterilných odberových nádob.
3. Odber vzorky by mal byť uskutočnený pred zahájením antibiotickej liečby. V prípade už začatej liečby treba laboratórium na túto skutočnosť upozorniť – vyplniť pole Dôležité poznámky na žiadanke, kde uvediete typ liečby a jej dĺžku.
4. Vzorku treba jasne identifikovať a označiť.
5. Vypíšte sprievodnú žiadanku o vyšetrenie, kde vyznačíte druh odobraného materiálu a typ vyšetrenia, ktoré žiadate realizovať a vzorku so žiadankou zašlite do laboratória.

Alpha medical vám ponúka kultivačné vyšetrenia V1 – 3* za výhodnú cenu 11 €**!

* Cena platí pre jednu vzorku a nevzťahuje sa na parameter Clostridium perfringens antigen (nejde o kultivačné vyšetrenie).

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás. Využite naše call centrum 0850 150 000 alebo e-mailový kontakt info@lenprezvierata.sk.

Všetky prípadné ďalšie bonusy platia aj na túto akčnú ponuku. Táto akcia je limitovaná a platí len na vzorky doručené do laboratória do 31. januára 2016, pričom na žiadanke musí byť v kolonke „Poznámka, iné“ vyznačené AKCIA NOVEMBER.

Máte záujem vytlačiť si leták do čakárne? Stiahnite si ho bezplatne tu a teraz!

Informácie pre chovateľa

Ako to funguje

Infekcia je dôsledkom vniknutia patogénu (baktérie) do organizmu zvieraťa a jeho množenia v tkanivách alebo telových tekutinách. Patogén viac alebo menej úspešne prekonáva špecifické aj nešpecifické hostiteľské obranné mechanizmy, v závislosti od imunity zvieraťa. Napadnutý organizmus zvieraťa sa snaží infekčného činiteľa eliminovať, ale baktérie sa vďaka schopnosti genetickej premenlivosti dokážu do určitej miery prispôsobiť a uniknúť obranným mechanizmom hostiteľa. Majú schopnosť prispôsobiť sa aj používanému antibiotiku – majú tzv. antimikrobiálnu rezistenciu. Hostiteľ sa tak musí vyrovnať s veľkou genetickou variabilitou baktérií.

Infekcia sa najčastejšie prejavuje klinickými príznakmi. Prebieha akútne alebo chronicky.

Cieľom laboratórnej diagnostiky je identifikovať pôvodcu a určiť rozsah jeho citlivosti na antibiotiká. Práve voľba správneho antibiotika, ktoré pomôže organizmu hostiteľa vysporiadať sa so zápalom, vychádza z výsledkov citlivosti na antibiotiká.

Proces diagnostiky

Diagnostika infekčných chorôb pozostáva z:

  • komplexného zhodnotenia anamnézy a klinických príznakov,
  • zhodnotenia epizootologického priebehu,
  • odberu vzoriek a laboratórneho vyšetrenia,
  • prípadného patologického nálezu.

Bežne sa v praxi využíva komplex klinických prejavov a laboratórneho vyšetrenia. Je teda pochopiteľné, že veterinár chce, aby bola diagnóza čo najskôr laboratórne potvrdená, a tak mohol naordinovať najvhodnejšie lieky, prípadne spresniť spôsoby liečby.

V tomto procese je dôležitý správny odber za použitia vhodného odberového materiálu, jeho včasné doručenie do laboratória, následne dôkaz/izolácia a určenie pôvodcu ochorenia a stanovenie jeho citlivosti či rezistencie na antibiotiká.

Na základe výsledkov tohto procesu je veterinár schopný začať, prípadne pokračovať v úspešnej liečbe (potvrdí sa, respektíve upresní predpokladaná diagnóza) a dokáže zaviesť preventívne opatrenia do budúcnosti, ako sa prípadnej infekcii vyhnúť a pod.

Odporúčania počas liečby a rekonvalescencie

1. Po naordinovaní terapie lekárom držte zviera najmä v chladnejších mesiacoch v teple, bez záťaže.
2. Po vychádzke psovi vysušte srsť, prípadne ho zabaľte do prikrývky.
3. Dodržiavajte pokyny lekára, najmä dávkovanie antibiotík a dĺžku liečby. Nezabudnite lieky udržiavať pri predpísanej teplote, napríklad v chladničke.
4. Skontrolujte, či zviera užilo liek, ak ho treba prehltnúť.
5. Ak neošetrujete zviera u jedného veterinára, mali by ste mať evidenciu a časy užívania antibiotík, aby veterinár mohol predísť vyvolaniu prípadnej rezistencie či alergickej reakcii.
6. Využívajte podpornú terapiu – probiotické a vitamínové prípravky.
7. V rekonvalescencii nasadzujte postupnú záťaž, vyhnite sa premoknutiu, respektíve celkovému podchladeniu zvieraťa.

** UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV
Uvedená cena za vyšetrenie je platná výlučne pre veterinárnych lekárov. Laboratórne vyšetrenia sú len jednou zo súčastí diagnostiky a ich výsledky si vyžadujú profesionálnu a individuálnu interpretáciu vo vzťahu ku klinickému stavu ošetrovaného zvieraťa. Poplatok za návštevu a poskytnuté ošetrenie vo veterinárnej ambulancii preto nemôže byť totožný s cenou za laboratórne vyšetrenie a jeho celková výška je plne v kompetencii vášho veterinára.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií