Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


VYSKÚŠAJTE KONZULTAČNÉ SLUŽBY VETERINÁRNEHO LEKÁRA!

Už od 15. apríla môžete využívať konzultačné služby veterinárneho špecialistu – diagnostika. Konzultačné a interpretačné služby k výsledkom našich vyšetrení poskytujeme zdarma.

02

Naši klienti sa môžu prostredníctvom call centra 0850 150 000 nielen informovať o výsledkoch vyšetrení, ale aj poradiť s našimi odborníkmi priamo v laboratóriu. Konzultačné služby poskytujú skúsení veterinárni lekári s bohatými skúsenosťami s laboratórnou diagnostikou naprieč všetkými relevantnými odbormi. Lekár v ambulancii tak získava významného partnera, ktorý je vždy pripravený interpretovať výsledky vyšetrení v kontexte klinického stavu zvieraťa, prípadne poradiť ďalšie vhodné testy alebo adekvátnu terapiu.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií