Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE VYŠETRENIA EŠTE VÝHODNEJŠIE

Potrebujete na diagnostiku ochorenia psa či mačky základné laboratórne vyšetrenia? Umožnia vám včas zachytiť začínajúce štádium ochorenia, predísť množstvu následných zdravotných komplikácií, začať správnu terapiu a zabrániť ďalšej nákladnej liečbe. Rovnako dobre poslúžia aj ako monitoring stavu zvieraťa u chronických pacientov, ktorým tak dokáže skvalitniť a predĺžiť ich život. Teraz vám až do konca marca ponúkame profil 13 kontrolných vyšetrení za skvelú cenu 15 eur.

Profil kontrolných vyšetrení obsahuje nasledujúce vyšetrenia:

  • malý krvný obraz a diferenciál leukocytov mikroskopicky –  stav krvných parametrov,
  • močovina, kreatinín, draslík, fosfor – stav obličiek,
  • celkové bielkoviny, albumín, enzýmy ALT a ALP – stav pečene,
  • lipáza, pankreatická amyláza – stav pankreasu,
  • triacylglyceroly – stav metabolizmu.

Na základe výsledkov týchto vyšetrení budete vedieť monitorovať stav pacienta, prípadne vás upozornia na nesprávne fungovanie orgánov pacienta. V konečnom dôsledku tak budete mať k dispozícii fakty potrebné na zvolenie vhodného postupu a charakteru liečby. Alpha medical vám ponúka akčný balík vyšetrení za výhodnú cenu 15 eur!

Všetky prípadné ďalšie bonusy platia aj na túto akčnú ponuku. Táto akcia je limitovaná a platí len na vzorky doručené do laboratória do 31. marca 2016, pričom na žiadanke musí byť v kolónke „Poznámka, iné“ vyznačené AKCIA FEBRUÁR.  Ďalšie vyšetrenia, ktoré nie sú do kontrolného profilového vyšetrenia zahrnuté, je možné doplniť a budú účtované podľa platného cenníka.

Na vyšetrenie treba:

  • EDTA krv o minimálnom objeme 1 ml (ideálne použiť skúmavku na EDTA krv/fialový vrchnák o objeme 1 ml, prípadne 3 ml),
  • krv na sérum v minimálnom objeme 400 μl séra (ideálne použiť skúmavku na biochémiu/žltý vrchnák o objeme 5 ml, prípadne 3,5 ml).

Výsledky vyšetrení poskytneme do 48  hodín od doručenia vzorky do laboratória. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás. Využite naše call centrum 0850 150 000 alebo e-mailový kontakt info@lenprezvierata.sk.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií