Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Patologická anatómia

Realizáciu vyšetrení v oblasti veterinárnej patológie poskytuje Patológia, člen Unilabs Slovensko, s.r.o.. Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom.

ROZSAH ČINNOSTI

Biopsia
Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií vyšetrovaného zvieraťa.

Elektrónmikroskopické vyšetrenia
Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych zmien. 

Imunohistochemické vyšetrenia
Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať:

  • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív,
  • markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív,
  • proteohormóny a neuroendokrinné peptidy,
  • proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny

Cytológia
Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela vyšetrovaného zvieraťa.
 

VÝSLEDKY A TERMÍNY

Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veterinárnych lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk veterinárneho lekára alebo ním určenej osoby, respektíve na lekárom uvedenú adresu.


VYŠETRENIA HISTOLÓGIA A CYTOLÓGIA

Iný materiál
Histológia
Cytológia

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií