Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunonefelometria

Význam stanovenia

Alfa-1-antitrypsín (A1AT) je glykoproteín produkovaný pečeňou. Inaktivuje proteázy uvoľnené z lyzozómov pri rozpade buniek do extracelulárnej tekutiny a je dôležitým inaktivátorom elastázy uvoľnenej z granúl neutrofilných leukocytov. Chráni povrch tkanív pred ich deštrukciou vlastnými proteázami, ktoré sú produkované počas zápalu.

Relevancia vyšetrenia

V pľúcach je viac ako 90 % antielastázovej ochrany normálne poskytnutej alfa-1-antitrypsínom. Stavy nedostatočnosti A1AT majú genetickú príčinu. Evidentné klinické prejavy (choroby pečene a pľúc) sa nevyskytujú dovtedy, kým koncentrácie A1AT neklesnú pod 30 – 40 % normálnej hodnoty. Zatiaľ čo deti spravidla trpia ochorením pečene, dospelé osoby inklinujú k pľúcnym ochoreniam. U homozygotných dospelých fajčiarov s dedičnou nedostatočnosťou A1AT sa dýchavičnosť alebo emfyzém vyvinie v priemere o 20 rokov skôr než u nefajčiarov. Ochorenia pečene spôsobené dedičnou nedostatočnosťou A1AT niekedy vykazujú normálne koncentrácie séra v dôsledku reakcie akútnej fázy zápalu.

Indikácia VšZP

001; 003; 002; 007; 008; 019; 031; 040; 048; 060; 140; 154; 216; 156; 331; 329

Indikácia Union

001; 003; 002; 007; 008; 019; 031; 040; 048; 060; 140; 154; 216; 156

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za týždeň

Frekvencia Union

1x za týždeň

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Zvýšené hodnoty A1AT v sére bývajú pri akútnych zápaloch vedúcich k rozpadu leukocytov, nekróze tkanív a fagocytóze, ďalej pri reumatických ochoreniach, infekčných ochoreniach, u pooperačných stavov a i.
Znížené hodnoty sa v sére najčastejšie vyskytujú pri cirhóze pečene, primárnom pľúcnom emfyzéme, vrodenom deficite A1AT, ale aj pri cystickej fibróze.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

0,9 – 2,0 g/l