Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Nedostatok vitamínu D zvyšuje riziko mnohých vážnych ochorení vrátane niektorých druhov rakoviny, diabetu 1. typu, kardiovaskulárnych ochorení a osteoporózy.

Relevancia vyšetrenia

Tým, že sa vitamín D vytvára v organizme a účinkuje cez vlastný receptor, mali by sme ho radiť skôr k steroidným hormónom ako k vitamínom. Keďže existuje len veľmi málo potravín, ktoré priamo obsahujú vitamín D, zaraďujeme slnečné svetlo, pomocou ktorého sa vitamín v koži človeka vytvára, k neoceniteľným pomocníkom v získavaní jeho optimálnych hladín – u našinca v našom podnebnom pásme hlavne v letnom období. Okrem známych účinkov na hustotu kostí a zdravie chrupu má vitamín D aj ďalšie pozitívne účinky. Má potenciál regulovať – priamo či nepriamo – viac než 2 000 rôznych génov zodpovedných za mnohé biologické procesy ľudského organizmu (cez reguláciu génovej expresie). Posilňuje imunitný systém (cez zvyšovanie tzv. cytotoxicity makrofágov a aktivity buniek imunitného systému – NK-buniek, zabijakov). Hypoteticky je dokonca schopný modifikovať proliferáciu a diferenciáciu buniek, angiogenézu. Týmto spôsobom aspoň čiastočne a za určitých okolností bráni deleniu rakovinových buniek. Predovšetkým v lokalitách ako prostata, hrubé črevo, koža a prsník niekedy vyvoláva aj priamo smrť rakovinových buniek. Pôsobí teda antikarcinogénne.

Indikácia VšZP

001; 002; 007; 008; 009; 060; 011; 020; 031; 040; 045; 048; 049; 050; 063; 064; 108; 145; 153; 163; 331; 329

Indikácia Union

001; 002; 007; 008; 009; 060; 011; 020; 031; 040; 045; 048; 049; 050; 063; 064; 108; 145; 153; 163; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x za deň

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Chylózne, ikterické a hemolytické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Denné príjmy vitamínu D sú u nás nedostatočné. K udržaniu potrebnej koncentrácie a užitočných biologických efektov vitamínu D je – pri absencii expozície slnečnému žiareniu – potrebný minimálny prísun 1000 IU vitamínu D/d (25 μg ).

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 30 dní.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

< 30 nmol/l – výrazný nedostatok
< 75 nmol/l – mierny nedostatok
75 – 150 nmol/l – optimálna hladina
> 200 nmol/l – nebezpečenstvo toxických účinkov