Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

ELISA

Význam stanovenia

17-OH-progesterón je hormón tvorený v kôre nadobličiek a v gonádach. Je to prekurzor kortizolu, steroidného hormónu tvoreného v zona fasciculata nadobličkovej kôry. Produkciu kortizolu stimuluje adrenokortikotropný hormón hypofýzy (ACTH). Pre dokončenie tvorby kortizolu sú nevyhnutné niektoré enzýmy. V prípade deficitu alebo dysfunkčnosti jedného alebo niekoľkých z nich, nedochádza k dostatočnej syntéze kortizolu a dochádza k následnému hromadeniu prekurzorov, ku ktorým patrí aj 17-OH-progesterón. Časť nadbytočného 17-OH-progesterónu je využitá k tvorbe väčšieho množstva androgénov. Ich nadbytok môže spôsobiť virilizáciu u chlapcov a dievčat. Tieto vrodené enzýmové nedostatky a následný nadbytok androgénov spôsobujú kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu (CAH). Najčastejšiou príčinou CAH (asi 90 % prípadov) je nedostatok enzýmu 21-alfa-hydroxylázy.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • diagnostika CAH, • sledovanie liečby CAH, • pri podozrení na syndróm polycystických ovárií, • pri adrenálnej kríze.

Indikácia VšZP

009; 012; 063; 064; 109; 153; 163

Indikácia Union

001; 007; 009; 012; 017; 060; 063; 064; 109; 153; 163; 289

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterita, lipémia.

Použiteľnosť pre prax

Posúdenie syntézy steroidných hormónov.
Najčastejší typ kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (90 – 95 %). Nebezpečná a ťažká forma strácajúca soľ (salt-wasting) u novorodencov; „jednoduchá“ virilizujúca forma – u dievčat ženský pseudohermafroditismus, u chlapcov hypertrofia penisu a atrofia semeníkov. Variant oneskoreného výskytu – hirzutismus.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 –25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Ženy:
- folikulárna fáza, fyziol.: 0,31 – 2,52 nmol/l
- luteálna fáza, fyziol.: 1,89 – 7,26 nmol/l
- tehotné ženy, fyziol.: 6,32 – 37,92 nmol/l
Muži:
- fyziol.: 1,58 – 6,63 nmol/l