Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Testosterón (TEST) je hlavný mužský pohlavný steroidný hormón. TEST sa podieľa na pohlavnej diferenciácii, spermatogenéze, rozvoji sekundárnych pohlavných orgánov a mužskom type správania. Prispieva k objemu svaloviny, kostnej hmoty, sexuálnemu správaniu a ovulácii. Produkuje sa u mužov v Leydigových bunkách semenníkov (90 %), u žien vo vaječníkoch (15 %), v pečeni a kôre nadobličiek (25 %). TEST sa metabolizuje dvoma spôsobmi: na estradiol a na dihydrotestosterón. Uvoľňuje sa v epizodických vrcholoch počas dňa s najvyššími hodnotami nadránom. Variácia koncentrácie medzi dňami je 10 – 20 %. TEST je v plazme viazaný na SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny), TeBG (globulín viažuci testosterón) – okolo 30 %, voľnejšie na albumín – okolo 68 %. U mužov zostáva z 1 – 3 % neviazaný, u žien z 0,5 – 1,3 %. V cieľových orgánoch sa tvorí 5-alfa-dihydrotestosterón (biologicky aktívny), ktorý sa viaže na špecifický cytoplazmatický receptor. Biologicky aktívny je len voľný testosterón a najlepšie korešponduje s klinickým stavom pacienta.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • hodnotenie mužskej neplodnosti alebo inej pohlavnej dysfunkcie a impotencie, • hodnotenie anovulácie, amenorey, hirzutizmu a virilizácie u žien, • hodnotenie hypopituitarizmu, • diagnostika maskulinizujúcich nádorov vaječníkov, nádorov kôry nadobličiek a vrodenej hyperplázie nadobličiek, • diagnostika predčasnej mužskej pohlavnej zrelosti u chlapcov, • diagnostika hypogonadizmu.

Indikácia VšZP

001; 005; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Indikácia Union

001; 007; 008; 009; 012; 017; 018; 019; 062; 064; 109; 153; 289; 302; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Stanovenie testosterónu u mužov umožňuje posúdenie stavu testes. Hlavnou príčinou znížených hladín testosterónu sú hypogonadizmus, estrogénová terapia, porucha hypofýzy, cirhóza pečene. U žien zvýšená produkcia testosterónu upozorňuje na hirzutizmus a virilizmus rôzneho stupňa – často v kombinácii s oligomenoreou, amenoreou a neplodnosťou. Nadbytok androgénov môže byť ovariálneho alebo nadobličkového pôvodu. V takom prípade sa odporúča doplniť vyšetrenie testom DHEA-S a stanovením kortizolu pre lepšiu diferenciáciu adrenálneho tumoru. Pokiaľ je zvýšená iba hladina testosterónu, ide pravdepodobne o ovariálnu príčinu, napr. syndróm polycystických ovárií. Výrazne vysoké hodnoty testosterónu môžu mať príčinu v ovariálnom tumore produkujúcom androgény.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi (ráno nalačno, nie sú požadované špeciálne podmienky). Skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere transportovať pri 20 – 25 °C. Stabilita TEST v plnej krvi pri teplote 20 – 25 °C je 7 dní.
Sérum na vyšetrenie TEST je pri teplote 2 – 8 °C stabilné 3 dni a zmrazené pri -20 °C až 6 mesiacov.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Referenčné rozpätie u žien závisí od fázy menštruačného cyklu:
- folikulárna fáza: 0,46 – 2,96 nmol/l
- ovulačná fáza: 0,46 – 2,96 nmol/l
- luteálna fáza: 0,46 – 2,96 nmol/l
- menopauza: 0,21 – 3,54 nmol/l
Muži:
- do 9 rokov: 0 – 1,18 nmol/l
- 9 – 12 rokov: 0 – 20,4 nmol/l
- 12 – 16 rokov: 1,58 – 26,8 nmol/l
- nad 16 rokov: 7,96 – 27,3 nmol/l