Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia

Protilátky ABBA (anti brush border antibody) reagujú s apikálne lokalizovaným kefkovým lemom epitelových buniek proximálnych tubulov kôry obličiek.

Relevancia vyšetrenia

Autoprotilátky tohto typu sa vyskytujú pri ochoreniach kože a obličiek. Klinický význam fluorescencie ABBA však nie je jasný, pozitívna reakcia séra sa vyskytuje aj u zdravej populácie s pravdepodobnosťou 8,5 %. Antigén zodpovedný za reakciu nie je jasne definovaný; môže byť indukovaný aj skríženou reakciou membrány niektorých mikroorganizmov (napr. Yersinia) a tzv. glykokalixu na povrchu resorpčného epitelu, vrátane cylindrického epitelu tenkého čreva. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • glomerulonefropatie • kožná vaskulitída

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Prítomnosť ABBA v plazme informuje o priebehu autoimunitného procesu pri predpokladaných diagnózach glomerulonefropatií a kožných vaskulitíd.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne