Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia

Popri primárnej biliárnej cirhóze (prítomné protilátky M2 a Sp 100 zo skupiny protilátok ANA) sa vyskytuje autoimunitný syndróm poškodenia intrahepatálnych drobných žlčovodov označovaný ako primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC), pri ktorej sa vyskytujú protilátky proti žlčovodom ABKA.

Relevancia vyšetrenia

Syndróm PSC sa označuje aj ako AMA negatívna primárna biliárna cirhóza (PBC), inokedy sa kombinujú PSC a PBC – zriedkavejšia forma, čiže tzv. prechodný syndróm primárnej biliárnej cirhózy. PSC sa vyskytuje vo veku 25 – 40 rokov a vyznačuje sa aj protilátkami pANCA. Incidencia sa odhaduje na 1,25/100 000 u mužov a 0,54/100 000 u žien. U väčšiny pacientov s PSC (70 – 90 %) sa v priebehu života diagnostikuje aj nešpecifický zápal čreva (najmä ulcerózna kolitída). V dôsledku autoimunitného zápalu dochádza k postupujúcej deštrukcii žlčovodov, následne k cholestáze až k ireverzibilnej cirhóze a postupnému pečeňovému zlyhaniu. Častý je aj výskyt hepatobiliárnych a kolorektálnych malignít. U detí sa niekedy syndróm PSC kombinuje s autoimunitnou hepatitídou (AIH), najmä typu I (AIH1) s pozitívnou protilátkou ASMA, čo sa považuje za typický prechodný (overlap) syndróm. Prechodný syndróm AIH1/PSC sa vyznačuje protilátkami ABKA a ASMA, ako aj nálezom rozsiahleho lymfocytového infiltrátu v portobiliárnom priestore pri pečeňovej biopsii. Označenie prechodného syndrómu sa nemá používať pri pozitivnych protilátkach proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV), ani ak chronická hepatitída C prechádza do imunitnej hepatitídy typu AIH2 s pozitívnym testom LKM1. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné poškodenie drobných žlčovodov (PSC), • prechodný syndróm AIH1/PSC, • primárna biliárna cirhóza (PBC)

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Prítomnosť ABKA v organizme informuje o priebehu autoimunitného procesu v pečeni.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne