ABMA/ICS, protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia

Dôkaz protilátok proti bazálnej membráne dlaždicového epitelu (ABMA) alebo proti jeho medzibunkovej substancii (ICS) v sére pacienta pri pľuzgierových ochoreniach kože alebo slizníc.

Relevancia vyšetrenia

Bulózny pemfigoid (BF) je ochorenie, pri ktorom dochádza k rozsiahlemu odlučovaniu epidermy na povrchu kože. Autoprotilátky sú namierené proti bazálnej membráne epidermy, čím vznikajú subepidermálne pľuzgiere. Antigénom je adhézny aparát, pomocou ktorého epiderma dolieha k väzivovej vrstve kože (derma), menovite ide o komplexné proteíny hmotnosti 180 kDa a 230 kDa (BP180 a BP230) tvoriace tzv. hemidezmozóm. Najmä komplex BP180 s nadviazanou autoprotilátkou aktivuje komplement, a tak vyvoláva exsudatívnu zápalovú reakciu vedúcu k odlupovaniu celej epidermy s tvorbou „vodnatých“ pľuzgierov. Pemphigus vulgaris (PV) je intraepidermálne pľuzgierové ochorenie kože, respektíve slizníc, pri ktorom sa dokazuje prítomnosť protilátok proti intercelulárnej (bunkovej) substancii dlaždicového epitelu. Pri typickom PV alebo pri jeho suprabazálnej forme (pemphigus foliaceus, PF), sérum pacienta reaguje s antigénmi medzibunkovej hmoty označovanými ako dezmogleín 3 (Dsg3 je terčový antigén pri PV) alebo dezmogleín 1 (Dsg1 je terčový antigén pri PF). Fluorescencia pravidelne rozložená v časti epitelového tmelu pri antigéne Dsg3 nie je obmedzená len na kožu, lebo ju možno pozorovať aj na slizniciach s nerohovatejúcim dlaždicovým epitelom (napr. ezofagus). Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcom prípade: • diferenciálna diagnostika kožných alebo slizničných bulóznych ochorení (pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus) a bulózny pemfigoid

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Prítomnosť protilátok ABMA/ICS v plazme informuje o autoimunitnom procese pri kožných a slizničných bulóznych ochoreniach.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne