ABMG, protilátky proti bazálnym membránam glomerulov ABMT, protilátky proti bazálnym membránam tubulov AmzgA, protilátky proti mezangiu glomerulov

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia

Pri autoimunitných ochoreniach obličiek sa vytvárajú protilátky proti bazálnym membránam kapilárnych kľučiek glomerulov alebo proti bazálnym membránam tubulov alebo proti mezangiu.

Relevancia vyšetrenia

Ochorenia obličiek, ktoré môžu poškodiť bazálnu membránu kapilárnych kľučiek glomerulov, respektíve mezangium glomerulov alebo bazálne membrány tubulov. Medzi terčové antigény bazálnej membrány a mezangia patria α3 podjednotka kolagénu, laminín a proteoglykány. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • autoimunitné ochorenie obličiek (idiopatická membránová nefropatia, primárna membránová glomerulonefritída) • Goodpastureov syndróm • diferenciálne diagnosticky treba odlíšiť autoprotilátky tvoriace imunokomplexy cirkulujúce v plazme, ktoré sa mechanicky ukladajú v glomerulách obličiek

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Prítomnosť protilátok proti mezangiu a bazálnym membránam kapilárnych kľučiek informuje o autoimunitnom procese primárne poškodzujúcom glomeruly.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne