Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

ACTH je hormón predného laloka hypofýzy. Jeho syntéza a sekrécia sú kontrolované kortikoliberínom (CRH), hormónom hypotalamu a negatívnou spätnou väzbou kortizolu. Vylučovanie ACTH podlieha cirkadiánnemu rytmu s najvyššími hladinami ráno a najnižšími večer. Sekrécia ACTH podlieha aj stresovým situáciám. Emočný stres (úzkosť, strach) a fyzická ujma (napr. operácia, hypoglykémia) podnecujú uvoľnenie CRH z hypotalamu a následne sekréciu ACTH z hypofýzy. ACTH pôsobí na nadobličky, kde podnecuje syntézu a sekréciu glukokortikoidov (hlavne kortizolu) v priebehu niekoľkých minút.

Relevancia vyšetrenia

Stanovenie ACTH má význam pri diagnostike Cushinovej choroby, Cushingovho syndrómu, Addisonovej choroby, adrenálnej insuficiencie, hypopituitarizmu. Cushingova choroba je najčastejšou neiatrogénnou príčinou hypekortizolizmu. Pacienti s Cushingovou chorobou majú adenóm hypofýzy, ktorý spôsobuje nadmernú produkciu a sekréciu ACTH. V tomto prípade nie je zachovaná kortizolová spätná väzba. Cushingov syndróm (hyperkortikalizmus) môže byť okrem Cushingovej choroby spôsobený nádorom nadobličiek (ACTH ↓, kortizol ↑), adrenálnou hyperpláziou (ACTH ↓, kortizol ↑), ektopickou tvorbou ACTH – napríklad nádor pľúc (ACTH ↑, kortizol ↑) alebo chronickou administráciou glukokortikoidov. Addisonova choroba (primárna adrenálna insuficiencia) býva najčastejšie spôsobená autoimunitnou deštrukciou adrenálneho kortexu. Následkom adrenálnej nedostatočnosti je znížená syntéza a sekrécia kortizolu. V dôsledku negatívnej spätnej väzby sú v plazme prítomné vysoké koncentrácie ACTH (ACTH ↑, kortizol ↓). Pri sekundárnej adrenálnej insuficiencii je narušená tvorba ACTH hypofýzou (ACTH ↓, kortizol ↓).

Indikácia VšZP

001; 007; 009; 060; 063; 064; 153; 163

Indikácia Union

001; 007; 009; 060; 063; 064; 153; 163

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x za deň

Frekvencia VšZP

2x za štvrťrok

Frekvencia Union

2x za štvrťrok

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika Cushingovho syndrómu, primárnej a sekundárnej adrenálnej insuficiencie.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka s EDTA
Plná krv je pri teplote 25 °C stabilná 4 hodiny. Plazma je po zmrazení pri teplote -20 °C stabilná 1 mesiac.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

5 – 46 pg/ml