Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunochromatografické stanovenie

Význam stanovenia

Rotavírusy a adenovírusy spôsobujú gastroenteritídy (podľa MKCH: A08.0, A08.2) rôznej závažnosti: asymptomatické, mierne formy, ale aj ťažké hnačkové ochorenie (s počtom typicky vodnatých, menej často hlienových či krvavých stolíc do 15/deň) sprevádzané nevoľnosťou, vracaním, bolesťami hlavy a kĺbov, horúčkou (do 39 °C), meteorizmom, závažnou dehydratáciou s možným vývojom do šokového stavu. Typicky postihnutými časťami čreva sú duodenum a horná časť jejuna, u jedincov s poruchami imunity aj ileum a proximálna časť hrubého čreva. Infekcia spôsobuje v poškodenom kefkovitom leme enterocytov čreva zníženú tvorby disacharidáz (maltázy, sacharázy, laktázy) – následne nerozštiepené disacharidy a taktiež nevstrebané monosacharidy zvyšujú v čreve osmotický tlak, na základe ktorého dochádza k zvýšenému prestupu vody, ale aj Na, Cl a K do črevného obsahu. Neustále však prebieha aj bakteriálna fermentácia nestrávených cukrov – to všetko potom podporuje zvýšenú peristaltiku a dilatáciu čreva. Klinicky menej závažná nákaza prebieha spravidla 5 dní, následná rekonvalescencia približne 3 – 5 dní. Úplná regenerácia poškodenej črevnej sliznice po infekcii trvá 3 – 8 týždňov. K nákaze dochádza fekálno-orálnym prenosom alebo prostredníctvom kontaminovaných predmetov. Najvážnejšie sú postihnuté deti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov kvôli rýchlemu vývoju dehydratácie.

Relevancia vyšetrenia

Rotavírus je dvojvláknový RNA vírus, patrí do skupiny Reoviridae. Adenovírus je dvojvláknový DNA vírus, patrí medzi Adenoviridae. Citlivosť detekcie: • srotavírusu: 99 %, • sadenovírusu: 90 %. Špecificita detekcie: • srotavírusu: 98 %, • sadenovírusu: 99 %. Rotavírusové a adenovírusové infekcie prebiehajú samostatne alebo ako súčasť zmiešanej infekcie pri nákaze inými vírusovými, ale aj bakteriálnymi pôvodcami. Ako nozokomiálna infekcia sa môžu typicky vyskytovať na: • detských oddeleniach (novorodeneckých a kojeneckých), • geriatrických oddeleniach, • psychiatrických oddeleniach, • potransplantačných oddeleniach. Sezónnosť výskytu: zvýšený výskyt infekcií je v chladnejších (aj daždivejších) mesiacoch roka alebo počas teplých mesiacov, keď dôjde náhle k prudkému ochladeniu. Časť týchto infekcií súvisí s cestovaním, najvyššie riziko je pri cestách do južnej Ameriky (0 – 36 %).

Indikácia VšZP

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Union

001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 011; 012; 014; 015; 017; 018; 020; 025; 028; 031; 032; 040; 045; 048; 051; 060; 063; 067; 073; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 223; 226; 312; 329; 331; 332; 336; 341; 367; 323

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Maximálne vylučovanie rotavírusu je 3. – 5. deň ochorenia, pri adenovírusoch je to 3. – 13. deň po objavení sa symptómov. Potom začína množstvo vírusov v stolici klesať – vzorka sa tak stáva menej reaktívnou.
Lekár by mal stanoviť diagnózu až po laboratórnom potvrdení infekcie, z klinického obrazu ho môže upozorniť na týchto pôvodcov najmä úporné zvracanie, výrazný meteorizmus brucha a vodnaté stolice, ktoré sa pri bakteriálnych hnačkových ochoreniach väčšinou nevyskytujú. U zdravých osôb sa očakávajú negatívne výsledky.
Členovia ESPID/ESPHGAN vydali v roku 2007 odporúčanie pre očkovanie všetkých zdravých dojčiat (nie s imunodeficitom) v Európe proti rotavírusovým infekciám. Na Slovensku sú od roku 2008 registrované 2 rotavírusové vakcíny: Rotarix (živá monovalentná vakcína, s ľudským rotavírusom) a RotaTeq (živá pentavalentná vakcína, s bovinným/ľudským rotavírusom). Vakcínu hradia rodičia, pričom iba 20 % z ceny vakcíny uhrádzajú zdravotné poisťovne. Očkovanie nie je povinné.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odoberá sa čerstvá stolica veľkosti lieskového orecha do skúmavky s lopatkou.
Ak nie je možné vzorku hneď spracovať, možno ju uchovať 1 – 2 dni v chladničke pri 2 – 4 °C.
V prípade dlhšieho skladovania uchovávať v mrazničke pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne