Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunonefelometria

Význam stanovenia

Ide o vyšetrovanie protilátok proti exoenzýmu deoxyribonukleáza produkovaného streptokokmi skupiny A. V hnisavom ložisku tento enzým znižuje viskozitu hnisu a podporuje tak šírenie streptokokového zápalu. Význam stanovenia týchto protilátok je v potvrdení zdĺhavo subklinicky prebiehajúcej streptokokovej infekcie, už prekonanej streptokokovej infekcie alebo pri určení pôvodcu závažných následkov pôvodne bližšie neurčenej infekcie dýchacích ciest (napríklad glomerulonefritídy).

Relevancia vyšetrenia

Protilátky proti tomuto enzýmu sa začínajú tvoriť 1 – 2 mesiace po infekcii a tieto hladiny pretrvávajú dlhšie ako hladiny protilátok proti streptolyzínu O. Vyšetrenie je využiteľné u detí aj dospelých.

Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch:

• ochorenia spôsobené streptokokmi skupiny A (faryngitída, tonzilofaryngitída, šarlach, reumatická horúčka, úporná pyodermia, erysipelas, celulitída, nekrotizujúca fascitída až gangréna, myozitída a myonekróza, syndróm toxického šoku)

• angín (v rámci dif.-dg)

• artritíd (v rámci dif.-dg)

• karditíd (v rámci dif.-dg)

• glomerulonefritíd (v rámci dif.-dg)

Indikácia VšZP

007; 014; 018; 040; 114; 140

Indikácia Union

007; 014; 018; 040; 140 001; 048; 002; 003; 020; 060; 114; 145; 155; 049;

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

V prípade reumatoidného faktoru > 1500 U/ml a lipémie.

Použiteľnosť pre prax

• protilátky proti ADNáze B môžu byť dokázané aj niekoľko mesiacov po vyliečení


• hladiny ADNázy B v sére majú excelentnú koreláciu s nálezmi vo výteroch


• u kožných foriem streptokokových infekcií má tento test prioritu pred vyšetrením ASLO (zvýšené hladiny ADNázy B nachádzame až u 85 – 90 % pacientov)


• protilátky proti streptolyzínu O (ASLO) bývajú pozitívne aj pri infekciách spôsobených streptokokmi zo skupiny C a G, samozrejme aj skupiny A


• na zvýšenie klinickej senzitivity sa odporúča v indikovaných prípadoch použitie oboch testov (ADNáza B + ASLO), čo umožní zachytiť až 95 % predchádzajúcich streptokokových infekcií


• vysoké hladiny prítomné pri monoklonálnej gamapatii (opakovane subklinicky prebiehajúce streptokokové infekcie môžu byť stimulom pre malígnu transformáciu plazmatických buniek)

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)


Vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku. Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorkydo laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C . Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Fyziol.: 80,10 – 200 U/ml