Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia

AICA (anti-islet cell antibody) protilátky proti β-bunkám Langerhansových ostrovčekov pankreasu sa tvori proti viacerým antigénom v nich prítomných, ako sú inzulín, dekarboxyláza glutámovej kyseliny (GAD), podjednotka tyrozínfosfatázy asociujúcej s inzulínom a napokon molekula v stene β-buniek obsahujúca zinok a transportujúca katióny.

Relevancia vyšetrenia

Protilátky AICA sú schopné znížiť počet ako aj aktivitu β-buniek až na pätinu ich pôvodnej výkonnosti, takže spôsobujú ochorenie označované ako diabetes mellitus 1. typu, nazývaný aj diabetes mladistvých. Pri tvorbe a indukcii AICA zohráva významnú úlohu infekcia enterovírusmi čeľade Picornaviridae, najmä vírusom Coxsackie B4. Ten kóduje bielkovinu P2C, vykazujúcu homológny úsek (epitop medzi 253 – 265) s enzýmom GAD(65). Mechanizmus príbuznosti antigénových epitopov bielkoviny kódovanej vírusom a telu vlastného proteínu sa považuje za jeden z mechanizmov navodenia a tvorby autoprotilátok. Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcom prípade: • diabetes mellitus 1. typu.

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Prítomnosť AICA v sére informuje o priebehu autoimunitného procesu pri diabetes mellitus 1. typu.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, kým dôjde k transportu do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne