Výsledky do 24 hodín

Pri týchto biochemických a hematologických vyšetreniach garantujeme výsledky do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória. Výsledky vyšetrení sú okamžite po klinickej validácii prístupné cez AlphaLab, respektíve prostredníctvom modulu elektronických výsledkov, ktorý je importovaný priamo do vybraných ambulantných systémov.

VyšetrenieSkratka v LIS-eMateriálČas dodania výsledku
ABR mikroiontyABRMISklenená kapilára24 hodín
Acidobázická rovnováhaABRSklenená kapilára24 hodín
Addisov sedimentADDMoč zbieraný24 hodín
AlbumínALBKrv na sérum24 hodín
Albumín v likvoreLALBLikvor24 hodín
Albumín v punktátePUALBPunktát24 hodín
AlkoholALKKrv na sérum 24 hodín
ALPALPKrv na sérum 24 hodín
ALP v punktátePUALPPunktát24 hodín
ALTALTKrv na sérum 24 hodín
ALT v punktátePUALTPunktát24 hodín
AmoniakAMONKrv s NaF alebo K3/K2 EDTA krv24 hodín
AmylázaAMSKrv na sérum 24 hodín
Amyláza v močiUAMSMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Amyláza v punktátePUAMSPunktát24 hodín
Antitrombín III AT3Citrát – plazma24 hodín
APTTAPTTCitrát – plazma24 hodín
ASLOASLOKrv na sérum 24 hodín
ASTASTKrv na sérum 24 hodín
AST v punktátePUASTPunktát24 hodín
Bilirubín celkovýTBILKrv na sérum24 hodín
Bilirubín celkový v kap.ABRBILSklenená kapilára24 hodín
Bilirubín celkový v punktátePUTBILPunktát24 hodín
Bilirubín konjugovanýDBILKrv na sérum 24 hodín
Bilirubín konjugovaný v punktátePUDBILPunktát24 hodín
Celková väzbová kapacita FeVKFEKrv na sérum 24 hodín
Celkové bielkovinyTPKrv na sérum24 hodín
Celkové bielkoviny v likvoreLCBLikvor24 hodín
Celkové bielkoviny v močiUTPJ, UTPMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Celkové bielkoviny v punktátePUCBPunktát24 hodín
CKCKKrv na sérum 24 hodín
CK v punktátePUCKPunktát24 hodín
CK-MB aktivitaCKMBIKrv na sérum24 hodín
CRPCRPKrv na sérum24 hodín
CRP hsCRPHSKrv na sérum 24 hodín
CRP v dialyzáteDICRPDialyzát24 hodín
CRP v punktátePUCRPPunktát24 hodín
D-dimérDDICitrát – plazma24 hodín
DraslíkKKrv na sérum 24 hodín
Draslík v dialyzáteDIKDialyzát24 hodín
Draslík v močiUKJ, UKMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Draslík v punktátePUKPunktát24 hodín
Elementy v likvoreLELELikvor24 hodín
Eozinofily mikroskopickyEOSMK3/K2 EDTA krv24 hodín
FibrinogénFIBCitrát – plazma24 hodín
FosforPKrv na sérum 24 hodín
Fosfor v močiUPJ, UPMoč rann,alebo zbieraný24 hodín
Fosfor v punktátePUPPunktát24 hodín
Frakčná exkrécia amylázyFEXAMSJ, FEXAMSSérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia CaFEXCAJ, FEXCASérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia ClFEXCLJ, FEXCLSérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia KFEXKJ, FEXKSérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia kys. močovejFEXKMJ, FEXKMSérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia MgFEXMGJ, FEXMGSérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia močovinyFEXUREAJ, FEXUREASérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia NaFEXNAJ, FEXNASérum + moč24 hodín
Frakčná exkrécia PFEXPJ, FEXPSérum + moč24 hodín
Glomerulárna filtrácia podľa Cocroft & GaultaCOCKrv na sérum24 hodín
Glomerulárna filtrácia podľa rovnice CKDEPICKDEPIKrv na sérum 24 hodín
Glomerulárna filtrácia podľa SchwartzaSCHWARZKrv na sérum 24 hodín
GlukózaGLUKrv na sérum24 hodín
Glukóza kapilárnaBGLUKF + Na2 EDTA 250 μl24 hodín
Glukóza po jedleGLUPJKrv na sérum 24 hodín
Glukóza v dialyzáteDIGLUDialyzát24 hodín
Glukóza v likvoreLGLULikvor24 hodín
Glukóza v močiUGLUJ, UGLUMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Glukóza v plazmePGLUKrv s NaF24 hodín
Glukóza v plazme po jedlePGLUPJKrv s NaF24 hodín
Glukóza v punktátePUGLUPunktát24 hodín
Glykovaný hemoglobín HbA1cHBA1CK3/K2 EDTA krv24 hodín
GMTGMTKrv na sérum 24 hodín
GMT v punktátePUGMTPunktát24 hodín
Hamburgerov sedimentHAMSEDMoč zbieraný24 hodín
HDL cholesterolHDLKrv na sérum 24 hodín
HorčíkMGKrv na sérum 24 hodín
Horčík v močiUMGJ, UMGMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Horčík v punktátePUMGPunktát24 hodín
ChloridyCLKrv na sérum 24 hodín
Chloridy v dialyzáteDICLDialyzát24 hodín
Chloridy v likvoreLCLLikvor24 hodín
Chloridy v močiUCLJ, UCLMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Chloridy v potePOTCLPot24 hodín
Chloridy v punktátePUCLPunktát 24 hodín
CholesterolCHOLKrv na sérum 24 hodín
Cholesterol v punktátePUCHOLPunktát24 hodín
CholinesterázaCHEKrv na sérum 24 hodín
Index albumín/kreatinínIAKJ, IAKMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Index CHOL/HDLAI2Krv na sérum24 hodín
Index LDL/HDLAI1Krv na sérum24 hodín
Index vápnik/kreatinínICKJ, ICKMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
KarbonylhemoglobínCOHBSklenená kapilára24 hodín
KreatinínKREATEKrv na sérum 24 hodín
Kreatinín klírensKK12, KK24Sérum + moč24 hodín
Kreatinín v močiUKREATJ, UKREATMoč ranný, alebo zbieraný24 hodín
Kreatinín v punktátePUKREATPunktát24 hodín
Krvný obrazKOK3/K2 EDTA krv24 hodín
Krvný obraz + aut. dif.KO5K3/K2 DTA krv24 hodín
Kyselina močováKMKrv na sérum 24 hodín
Kyselina močová v dialyzáteDIKMDialyzát24 hodín
Kyselina močová v močiUKMJ, UKMMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Kyselina močová v punktátePUKMPunktát24 hodín
LaktátLACKrv s NaF24 hodín
Laktát v dialyzáteDILACDialyzát24 hodín
Laktát v kap. krviABRLACSklenená kapilára24 hodín
Laktát v likvoreLLACLikvor24 hodín
Laktát v punktátePULACPunktát24 hodín
LaktátdehydrogenázaLDKrv na sérum 24 hodín
Laktátdehydrogenáza v likvoreLLDLikvor24 hodín
Laktátdehydrogenáza v puktáteLLDPunktát24 hodín
LDL cholesterolLDLKrv na sérum 24 hodín
LipázaLIPAKrv na sérum24 hodín
MethemoglobínMETHBSklenená kapilára24 hodín
Mikroalbuminúria (albumín  v moči)UALBJ, UALBMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Moč chemickyMCHEMoč ranný24 hodín
MočovinaUREAKrv na sérum24 hodín
Močovina v močiUUREAJ, UUREAMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Močovina v punktátePUUREAPunktát24 hodín
Močový sedimentSUMoč ranný24 hodín
Močový sediment mikroskopickyUSEDMoč ranný24 hodín
Morfológia erytrocytovSUMoč ranný24 hodín
Multidrogový testUDROGYMoč ranný24 hodín
NT-proBNPNTBNPKrv na sérum 24 hodín
NT-proBNP v plazmeNTPBNPLithium heparin24 hodín
Okultné krvácanie OKStolica24 hodín
Osmolalita močuUOSMJ, UOSMMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Osmolalita séraOSMKrv na sérum 24 hodín
Pandyho skúškaLPANLikvor24 hodín
Pankreatická AMSPAMSKrv na sérum 24 hodín
Pankreatická amyláza v močiUPAMSJ, UPAMSMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Pankreatická amyláza v punktátePUPAMSPunktát24 hodín
Protrombínový čas PTR, INRCitrát – plazma24 hodín
RetikulocytyRTCK3/K2 DTA krv24 hodín
Reumatoidný faktorRFKrv na sérum24 hodín
Reumatoidný faktor v dialyzáteDIRFDialyzát24 hodín
Reumatoidný faktor v punktátePURFPunktát24 hodín
Saturácia transferínuSTRFKrv na sérum24 hodín
Sedimentácia erytrocytovFWSedimentácia24 hodín
Skúška kompatibilityKRSKrvná skupina 24 hodín
SodíkNAKrv na sérum 24 hodín
Sodík v dialyzáteDINADialyzát24 hodín
Sodík v močiUNAJ, UNAMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Sodík v punktátePUNAPunktát24 hodín
SpektrofotometriaLQSPLikvor24 hodín
TriacyglycerolyTRIGKrv na sérum 24 hodín
Triacylglyceroly v punktátePUTGPunktát24 hodín
Trombínový čas TTCitrát – plazma24 hodín
VápnikCAKrv na sérum 24 hodín
Vápnik ionizovanýCA++Krv na sérum24 hodín
Vápnik ionizovaný v kap. krviCA++KSklenená kapilára24 hodín
Vápnik v močiUCAJ, UCAMoč ranný alebo zbieraný24 hodín
Vápnik v punktátePUCAPunktát24 hodín
VLDL cholesterolVLDLKrv na sérum 24 hodín
Voľná väzbová kapacita FeUIBCKrv na sérum 24 hodín
ŽelezoFEKrv na sérum24 hodín