Biopsia

doc. MUDr. František Ondriaš, CSc. | MUDr. Peter Hlavčák, CSc. | doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | doc. MUDr. Marián Benčat, PhD. | prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Postavenie a význam mikroskopickej (biopsie) a imunologickej diagnostiky v oblasti gastroenterológie

1.11.2016

Mikroskopické vyšetrenie predstavuje v súčasnosti nevyhnutnú a neodmysliteľnú súčasť diagnostiky pre správnu terapiu ochorení zažívacieho traktu. V mikroskopickej analýze sú spracované a hodnotené…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie