Onkológia

Elena Akácsová

Nebojujme, liečme sa

30.4.2024

Prehrala boj so zákernou chorobu. Podarilo sa mu zvíťaziť nad rakovinou, je to veľký bojovník. Noviny sú plné takýchto správ. Používať vojenský slovník v súvislosti s rakovinou však…

MUDr. Zuzana Mažeriková

Geneticky podmienené onkologické ochorenia

25.4.2024

Nádorové ochorenia sú genetickým ochorením. Sú spôsobené zmenami v génoch, ktoré zabezpečujú kontrolu bunkových funkcií, ako sú rast, delenie, reparačné a metabolické funkcie. Ak tieto zmeny vznikli…

RNDr. Jana Verebová, PhD.

Nové možnosti diagnostiky nádorových ochorení a ich využitie v onkológii

23.4.2024

Výskum na úrovni molekulovej patogenézy nádorov prináša stále nové poznatky o špecifických génoch, epigenetických a molekulových faktoroch a pomáha pochopiť procesy nádorovej patogenézy, čo…

Elena Akácsová

Choroba ma naučila hovoriť nie

18.4.2024

Únavu a zlé pocity, dokonca i svrbenie celého tela pripisovala stresu z pracovného i rodinného vypätia po nástupe covidu. Ani navretú žilu na krku nebrala celkom vážne a keď…

MUDr. Jozef Bodnár

Nové možnosti diagnostiky nádorových ochorení z pohľadu patológa

16.4.2024

Patológia je veda – náuka o chorobe. Tvorí akýsi pomyslený most medzi vedou a medicínou. Podporuje každý aspekt starostlivosti o pacienta, od stanovenia diagnózy ochorenia, kritérií liečebného…

Jana Klimanová

Nemôžeme sa spoliehať len na zbierky

11.4.2024

Boj s rakovinou nezačína a nekončí len u pacienta, ktorému prišla do života. Ovplyvňuje rodinu, priateľov, prácu. Je prítomná všade, nedá sa pred ňou ukryť pod perinu. Tým, ktorí ju dostali…

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Najčastejšie solídne nádory raného detstva (neuroblastóm, nefroblastóm, hepatoblastóm, retinoblastóm)

9.4.2024

Liečba detských onkologických ochorení dosiahla v posledných desaťročiach významný pokrok. Spektrum nádorových ochorení u detí sa líši od toho u dospelých. Medzi nádormi v detskom veku majú…

MUDr. Antonín Polách

Strašidlo rakoviny

4.4.2024

Asi žiadnej choroby sa ľudia neboja tak ako rakoviny. Možno ich straší aj mozgová porážka s ochrnutím, ale nejaký srdcový infarkt nemôže zhubnému nádoru konkurovať ani v najmenšom. Hrajú tu svoju…

doc. MUDr. Igor Andrašina, Csc. | MUDr. Lea Balážová

Nádory hrubého čreva

2.4.2024

Kolorektálny karcinóm (KRK) predstavuje tretie najčastejšie onkologické ochorenie na svete s vysokou incidenciou v priemyselne rozvinutých krajinách a druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na…

Marek Bezák

Ministerka Dolinková: Bez laboratórnej diagnostiky by dnešná medicína nemohla fungovať

28.3.2024

Post ministerky obsadila ako sedemnásty človek v histórii slovenskej samostatnosti. Žiadna iná ministerská stolička nezažila toľko ministrov. Právničke Zuzane Dolinkovej nie je zdravotníctvo…

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Nádory hlavy a krku

26.3.2024

Nádory hlavy a krku predstavujú závažný zdravotný problém. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom v rámci Európy. Fajčenie tabaku, bezdymový tabak a nadmerná konzumácia alkoholu patria…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie