Onkológia

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Implantovateľné pasce na rakovinové bunky

14.5.2020

Šance na prekonanie rakoviny závisia od toho, ako skoro ju odhalíme. Niektoré orgány, ako napríklad pľúca, sú z tohto pohľadu problémové, pretože v ich prípade sa na pokročilú formu často…

MUDr. Alexandra Szabová

Liečba bolesti u pacienta v terminálnej fáze onkologického ochorenia

10.12.2019

Bolesť je častou súčasťou života pacientov s onkologickým ochorením, a je tiež jedným z najobávanejších príznakov malígneho ochorenia, hlavne v pokročilých štádiách, keď viac ako…

Mgr. Mária Andrášiová, PhD.

Onkologické ochorenie a psychika pacienta

14.9.2016

Onkologické ochorenie a liečba sú pre pacienta náročné po fyzickej aj psychickej stránke. Vedomosť o tom, čo pacient prežíva, aké psychické ťažkosti sa u neho počas liečby môžu objaviť…

RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.

Úloha aberantnej metylácie DNA v nádorových ochoreniach

13.9.2016

Nádorové choroby predstavujú u ľudí heterogénnu skupinu ochorení, ktoré sú zapríčinené akumuláciou početných genetických, ako aj epigenetických zmien. Poznanie nových molekulových vlastností…

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

Zhubné nádory prsníka

13.9.2016

Zhubné nádory prsníka sú témou, ktorá v pacientskej verejnosti výrazne rezonuje. Dôvodov je niekoľko. Postihuje predovšetkým ženy (100-krát viac než mužov). Incidencia karcinómu prsníka sa v …

MUDr. Martin Mistrík

Prečo povýšiť „rodinnú anamnézu“ na životne dôležitú informáciu

8.9.2016

Spolupráca medzi genetikou a onkológiou je daná už samou podstatou ochorenia, pri prechode na molekulárnu úroveň môžeme onkologické ochorenia považovať za genetické choroby – dochádza k …

RNDr. Anna Zasadová | RNDr. Jozef Marčišin, MSc. | MUDr. Anna Šoltésová

Onkogénne vírusy

8.9.2016

Dr. Peyton Rous bol prvý človek, ktorý dokázal, že malígny nádor môže mať vírusový pôvod. V roku 1911 preniesol homogénny filtrát z malígneho nádoru spojivového tkaniva (sarkómu) …

MUDr. Igor Jenčo

Neskoré následky protinádorovej liečby onkologických ochorení v detskom veku

6.9.2016

Pediatrická onkológia je z pohľadu histórie medicíny pomerne mladý odbor. Jej začiatky sa datujú do druhej polovice minulého storočia. Zatiaľ čo spektrum diagnóz a frekvencia ich výskytu sa…

RNDr. Peter Vasovčák, PhD.

Detekcia Lynchovho syndrómu. Príležitosť na redukciu morbidity a mortality kolorektálneho karcinómu na Slovensku?

6.9.2016

Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 4 000 nových prípadov kolorektálneho karcinómu (KRK). V prevažnej väčšine ide o sporadické prípady, ktorých výskyt pomáhajú znížiť…

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

Markery a nové možnosti v diagnostike urotelových nádorov močového mechúra

6.9.2016

Nádor mechúra je najčastejším nádorom odvodných močových ciest, celosvetovo je v incidencii u mužov na 8. priečke. (1) Pre svoju vysokú mieru rekurencie a nutnosť dlhodobého sledovania…

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Diagnostické aspekty melanómu

1.9.2016

Melanóm je nádor, ktorý vznikol transformáciou melanocytu, bunky produkujúcej pigment. Napriek tomu, že tvorí iba 4 % kožných nádorov, spôsobuje 79 % úmrtí na nádory kože (1)

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie