CENTRÁLNE LABORATÓRIUM – VÝCHOD

Obrázok článku

Centrálne laboratórium – VÝCHOD v Stropkove je vlajkovou loďou laboratórií Alpha medical. Denne v ňom spracujeme takmer 9 000 vzoriek a realizujeme takmer 18 000 testov v 5 odboroch laboratórnej diagnostiky: klinická biochémia a hematológia, mikrobiológia, alergológia a infekčná sérológia. Je tak najväčším a najkomplexnejším laboratóriom v sieti Alpha medical. Okrem toho disponuje niekoľkými vysoko špecifickými pracoviskami, ktoré centralizujú vyšetrenia z oblasti sérológie, imunoalergológie či TBC.

História

História Centrálneho laboratória – VÝCHOD v Stropkove siaha do mája 2006, keď spoločnosť Alpha medical odkúpila laboratórium klinickej biochémie a hematológie od spoločnosti ADL plus, spol. s. r. o., a zriadila Laboratórium klinickej biochémie v Stropkove. V októbri 2008 sa prevádzka presťahovala z tzv. Zdravotného strediska pri Tesle do väčších priestorov na Hviezdoslavovej 37/46 v Stropkove, kde sídli dodnes. Krátko na to pribudlo k biochémii a hematológii aj mikrobiologické laboratórium.

Vďaka novým moderným prístrojom a skvalitneniu celého diagnostického procesu si centrálne laboratórium postupne získalo prakticky celý východoslovenský ambulantný sektor. Za prvé dva roky po odkúpení laboratória narástol objem spracovaných vzoriek takmer o 500 %, a tak bola prevádzka rozšírená o ďalšie poschodie – na prvom poschodí je dnes laboratórium klinickej mikrobiológie a TBC a na druhom sídli hematologické a biochemické laboratórium vrátane sérológie a humorálnej imunológie.

Zameranie laboratória

Centrálne laboratórium v Stropkove poskytuje vyšetrenia v odboroch klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, klinickej mikrobiológie a imunológie. Ako jediné laboratórium – v rámci spoločnosti Alpha medical – má scentralizované pracovisko na vyšetrenie TBC, na ELISA vyšetrenia infekčnej sérológie a na vyšetrenia humorálnej imunity (vyšetrenie alergénov). V oblasti humorálnej imunológie tu vyšetrujeme 550 špecifických IgE, v odbore klinickej biochémie vyšetrujeme okrem štandardnej palety aj špecifické proteíny ako napríklad proteín S100, markery zápalu a onkomarkery. V odbore klinickej hematológie ponúkame v štandardnom režime aj špeciálne koagulačné vyšetrenia ako napríklad koagulačné faktory.

Klientela

V začiatkoch pôsobenia sa laboratórium sústredilo na poskytovanie základnej diagnostiky pokrývajúcej potreby miestnej nemocnice a ambulantných lekárov v Stropkove a blízkom okolí. Po predaji laboratória spoločnosti Alpha medical však klientela rapídne narástla a počet vzoriek stúpol v priebehu jedného až dvoch rokov z 200 na takmer 1 000 vzoriek denne. K ambulantnému sektoru v Stropkove sa postupne pridávali Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou a ďalšie mestá v regióne.

Objem spracovávaných vzoriek významne narástol ešte v roku 2011, keď sa k obsluhovaniu ambulantného sektora pridala spolupráca so sieťou nemocníc Svet zdravia. Do tejto siete dnes v rámci východného Slovenska patria nemocnice vo Svidníku, v Humennom, vo Vranove, v Michalovciach, v Trebišove, v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave. Okrem toho sú našimi klientmi aj ďalšie dve nemocničné zariadenia – Poliklinika ProCare v Košiciach a Železničná nemocnica s poliklinikou takisto v Košiciach.

Okrem toho mali bezprostredný vplyv na objem realizovaných testov v centrálnom laboratóriu aj akvizície menších laboratórií – napríklad v Kežmarku (2007) alebo v Trebišove a Košiciach (2012).

Technické vybavenie

Zavádzanie nových odborov laboratórnej diagnostiky – a neustále rozširovanie klientely – malo vplyv aj na technické vybavenie laboratória. Dnes disponuje najmodernejšími automatizovanými analyzátormi od takých technologických gigantov, akými sú Siemens, Roche, Beckman coulter, Sysmex, bioMérieux a iní. „Technickým srdcom“ biochemického laboratória je plne automatizovaná linka. Linka zabezpečuje v priemere takmer 10-tisíc biochemických a imunologických vyšetrení denne. Súčasťou linky je aj automatický analyzátor ADVIA 1800 pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť mnohé parametre, od glukózy cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov. Súčasťou dômyselného systému biochemickej linky je aj VersaCell – je to kompaktný robotický systém, ktorý spája linku napríklad s vysoko citlivým analyzátorom Immulite 2000XPi, ktorý pracuje na princípe chemiluminiscencie. Je kľúčový v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum špecifických IgE alergénov (vyše 400). Mikrobiologické laboratórium disponuje modernými plnoautomatickými analyzátormi VITEK 2 na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín) či ultramoderným systémom pre mikrobiologickú identifikáciu MALDI Biotyper. Tento hmotnostný spektrometer identifikuje mikroorganizmy v priebehu niekoľkých minút. Samozrejmosťou sú automatizované koagulačné analyzátory, prietokové cytometre či plne automatizované imunochemické analyzátory.

Akreditácia

V roku 2010 sa laboratórium v Stropkove medzi prvými pracoviskami tohto typu na Slovensku akreditovalo podľa medzinárodnej normy kvality pre medicínske laboratóriá EN ISO 15:189. Význam akreditácie spočíva predovšetkým v nárokoch kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza), ktoré sú podrobne zdokumentované. Akreditované pracovisko je navyše pravidelne kontrolované počas dohľadových návštev akreditačných orgánov (SNAS), ktoré sa vykonávajú najmenej raz ročne.

Personál

Počet zamestnancov v stropkovskom laboratóriu stúpol z pôvodných 10 (v roku 2006) na súčasných približne 67 zamestnancov. Priamo v laboratóriu pracujú 8 laboranti s VŠ vzdelaním II. stupňa, 22 špecializovaných alebo zdravotníckych laborantov a 4 laboratórny diagnostici so zameraním. Zatiaľ čo na začiatku pracovalo na biochémii a hematológii 8 zamestnancov, dnes máme 11 laborantov na biochémii, 6 na sérológii a ďalších 9 v mikrobiologickom laboratóriu. Samozrejmosťou sú administratívni a ekonomickí pracovníci a 15 vodičov, ktorí 7 dní v týždni zabezpečujú zvoz vzoriek na 13 zvozových trasách.

VIZITKA PRACOVISKA


Názov a miesto laboratória

Centrálne laboratórium – VÝCHOD
Hviezdoslavova 37/46, Stropkov


Zameranie

Poskytovanie laboratórnej diagnostiky v odbore klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, klinickej mikrobiológie, imunológie a infekčnej sérológie.


Satelitné laboratóriá

Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Trebišov, Košice, Kežmarok, Rožňava, Rimavská Sobota (9)


Personál pracoviska

 • laborant s VŠ vzdelaním II. stupňa: 8
 • špecializovaný alebo zdravotnícky laborant: 22
 • laboratórny diagnostik so zameraním: 4
 • ministratívny alebo ekonomický pracovník: 5
 • sanitár: 3
 • vodič: 15
 • iné (odberová sestra, expedícia, technik, IT, medicínsky reprezentant): 10

Ročný objem spracovaných vzoriek a realizovaných vyšetrení v r. 2014

 • biochémia: 450-tisíc vzoriek a 2,37 miliónov vyšetrení
 • mikrobiológia: 250-tisíc vzoriek a 880-tisíc vyšetrení
 • hematológia a transfuziológia: 190-tisíc vzoriek a 260-tisíc vyšetrení
 • infekčná sérológia: 150-tisíc vzoriek a 810-tisíc vyšetrení

Špecifiká laboratória

Diagnostika tuberkulózy, infekčnej sérológie a realizácia všetkých ELISA vyšetrení. V oblasti humorálnej imunológie vyšetrujeme 550 špecifických IgE, v odbore klinickej biochémie vyšetrujeme špecifické proteíny ako napríklad proteín S100, markery zápalu a onkomarkery. V odbore klinickej hematológie ponúkame špeciálne vyšetrenia ako napríklad koagulačné faktory.


Spád

Východoslovenský región – celkovo 905 ambulantných a 879 nemocničných lekárov.

Záver

Centrálne laboratórium – VÝCHOD v Stropkove je prevádzkou pokrývajúcou všetky kľúčové odbory laboratórnej diagnostiky, 24 hodín denne vrátane víkendov a to pre celý východoslovenský región. Poskytuje diagnostiku pre viac než 900 ambulantných lekárov a 9 nemocníc a polikliník. Laboratórium nie je iba realizačným pracoviskom ordinovaných vyšetrení, ale aj partnerom pre spolupracujúcich lekárov. Práve vďaka úzkej previazanosti na ich potreby permanentne rozširujeme paletu vyšetrení, poskytujeme konzultácie či organizujeme vzdelávacie podujatia. Máme záujem o to, aby boli moderné metódy diagnostiky racionálne využívané a ich výsledky správne interpretované vo vzťahu ku klinickému stavu pacienta. Až správne diagnostikovaný a liečený pacient je skutočným meradlom úspešného procesu kooperácie medzi lekárom a laboratóriom.

Foto: Peter Bánoš

inVitro Všeobecné lekárstvo image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2015

Všeobecné lekárstvo

V letnom čísle štvrťročníka inVitro venovanému všeobecnému lekárstvu sa v pútavom článku Ľuboša Fellnera dočítate o lekárskej starostlivosti v Indii, Austrálii či na Kube. Zároveň vám ponúkame bohatý…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora