Cytológia

doc. MUDr. Marián Benčat, PhD. | prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. | Dipl. Biol. Katarína Baluchová, PhD. | Ľubomíra Hicárová | doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | Drahuša Glashutnerová | MUDr. Jozef Bodnár

Postavenie a význam pracovísk patológie Alpha medical v oblasti gynekológie

29.11.2016

Zameranie a možnosti laboratórií patologickej anatómie prechádzajú v posledných rokoch búrlivým rozvojom, ktorý je podmienený inovatívnou technikou či progresom informácií z oblasti…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie