DNA identifikácia

RNDr. Angelika Vasiľová

Toto je mama

14.1.2016

A tato je ktorý? Tento, tamten alebo niekto úplne iný? Ale ani mama nemusí byť istá...

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie