Endokrinné disruptory

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ. Od Paracelsovho princípu k endokrinným disruptorom

15.12.2016

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie