GMP

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ. Od Paracelsovho princípu k endokrinným disruptorom

15.12.2016

Bezpečnosť potravín patrí oprávnene medzi priority EÚ. Ide ale o koncept, ktorý sa od určitého obdobia vyvíja a riadi nezávisle od „kvality potravín“, hoci je veľmi diskutabilné…

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Je chemizácia životného prostredia vo všeobecnosti a potravín osobitne vektorom nárastu počtu prípadov rakoviny vo vyspelých krajinách?

18.3.2016

Odpoveď na otázku položenú v nadpise vyzerá byť jednoduchá a logická: medzi nárastom počtu onkologických ochorení na jednej strane a vystaveniu populácie neustále sa zvyšujúcemu…

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Zdravotné riziká konzumácie potravín vyrobených na báze geneticky modifikovaných plodín

14.1.2016

Za posledných asi 20 rokov bol v Európe máloktorej téme vlastný taký emotívny náboj, ako je to v prípade geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Na jednej strane sú obyvatelia starého…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie