GMP (alebo geneticky modifikované potraviny)

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Problematické aspekty dnešného systému garantovania bezpečnosti potravín v EÚ. Od Paracelsovho princípu k endokrinným disruptorom

15.12.2016

RNDr. Igor Šarmír, PhD.

Zdravotné riziká konzumácie potravín vyrobených na báze geneticky modifikovaných plodín

14.1.2016

Za posledných asi 20 rokov bol v Európe máloktorej téme vlastný taký emotívny náboj, ako je to v prípade geneticky modifikovaných organizmov (GMO). 

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie