Interná medicína

MUDr. Zuzana Petrovičová

Medzi gynekológiou a internou medicínou

18.8.2016

Kooperácia jednotlivých medicínskych odborov je nevyhnutná z aspektu komplexnej starostlivosti o pacienta. Výhodou gynekológa je, že sa kontinuálne stará o pacientky v …

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. | doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. | prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP | MUDr. Ľubica Mokrá

Postavenie internej medicíny a ambulantných internistov v systéme zdravotnej starostlivosti

11.8.2016

Jednou z najčastejšie diskutovaných otázok v oblasti internej medicíny (IM) je otázka jej postavenia medzi klinickými disciplínami, ako aj otázka budúcnosti vnútorného lekárstva ako…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie