Internista

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. | MUDr. Ľubica Mokrá | doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. | prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP

Postavenie internej medicíny a ambulantných internistov v systéme zdravotnej starostlivosti

11.8.2016

Jednou z najčastejšie diskutovaných otázok v oblasti internej medicíny (IM) je otázka jej postavenia medzi klinickými disciplínami, ako aj otázka budúcnosti vnútorného lekárstva ako…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie