Karcinóm pľúc

MUDr. Michal Korček

Decipher Test a 4Kscore test v predikcii agresivity karcinómu prostaty v praxi urológa

22.5.2018

Početná incidencia a prevalencia karcinómu prostaty v našej populácii aj celosvetovo robí z tohto ochorenia veľký medicínsky problém. Aktívny skríning a zavedenie testovania PSA…

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

10.12.2017

Termínom bronchogénny karcinóm sa označujú nádory vyrastajúce z bronchov, ale aj nádory vznikajúce v pľúcnom parenchýme. Ide teda o karcinómy pľúc a bronchov. Pľúcne karcinómy v…

RNDr. Peter Vasovčák, PhD.

Detekcia Lynchovho syndrómu. Príležitosť na redukciu morbidity a mortality kolorektálneho karcinómu na Slovensku?

6.9.2016

Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 4 000 nových prípadov kolorektálneho karcinómu (KRK). V prevažnej väčšine ide o sporadické prípady, ktorých výskyt pomáhajú znížiť…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie