KEĎ PRÍDE NA ORÁLNY SEX, MUŽI PODSTUPUJÚ VÄČŠIE RIZIKO NEŽ ŽENY

Article image

O nespravodlivosti pri ochorení vírusom HPV, genitálnymi bradavicami a pri rakovine hrdla

Nedávno sa v hlavnom meste USA konalo výročné zasadnutie Americkej asociácie pre rozvoj vedy (AAAS). Na takéto slávnosti sa chodí jednak kvôli neustále dopĺňaným švédskym stolom a jednak kvôli prednáškam. V odborných sekciách sa často diskutuje o takých detailoch, že im rozumie len hŕstka vyvolených a navyše sa v nich radi schovávajú aj také príspevky, ktorých jediným cieľom je preplatenie cestovných nákladov a body za niekoľko všeobecných viet v zborníku.
 
Okrem špecializovaných sekcií býva v programe vedeckých stretnutí aj plenárne zasadnutie. Na rozdiel od plenárnych rokovaní na straníckych zhromaždeniach sa na nich dá aj niečo zaujímavé dozvedieť. O vystúpenie sú žiadaní tí najlepší odborníci a väčšinou s ročným predstihom. Aj pre špičky v odbore je to česť, a pretože majú čas dobre sa na svoju reč pripraviť, prednášky sú nabité novinkami. Pre prednášajúcich by bolo potupné rozprávať o niečom, čo už niekde vyšlo, a tak sa reč krúti o veciach, ktoré sú v tlači, alebo v príprave do tlače.

Jedným z tohtoročných vyzvaných prednášajúcich na akcii AAAS vo Washingtone bola Gypsyamber D'Souzová. Pracuje na univerzite Johns Hopkins University v Baltimore, čo už samo o sebe napovedá, že si možno len sotva predstaviť niečo lepšie. Asi aj iní tápali, či ju predstaviť ako virologičku, onkologičku či epidemiologičku, a tak jej prischla prezývka „hlava z Marylandu“. Predpokladalo sa, že tento rok bude spoza pultu rozprávať o téme globálneho zdravia a o najväčšej metle záletníkov a narkomanov – HIV a AIDS. Nestalo sa. K téme globálneho zdravia hovorila, ale v súvislosti s bradavicami. Vybrala si tie, ktorých pôvodcom je vírus HPV. Okrem bradavíc má na svedomí celý rad menej viditeľných prejavov, a to tak u žien, ako aj u mužov. Mnohým z nás ani za celý život nenapadne, že ten výrastok, čo sa nám na tele objavil, bola alebo ešte stále je genitálna bradavica. Gynekológovia im hovoria špicaté kondylómy. Nejde pritom o žiadnu banalitu, sú totiž signálom prednádorových zmien na krčku maternice, rakoviny krčka maternice, karcinómu vulvy (vonkajších rodidiel) alebo vagíny.

Riziko rakoviny úst navodenej infekciou HPV rastie u mužov úmerne s počtom partneriek, s ktorými mali orálny sex. Prekvapením je, že u žien to neplatí.

Aj keď mužom z vymenovaných orgánov toho dosť chýba, o zlobu vírusovej HPV nie sú ochudobnení. A nemusia byť ani gayovia, aby sa dopracovali ku karcinómu konečníka, penisu, ale aj karcinómu hlavy a hrdla. Otolaryngológovia oznamujú mužom diagnózu tonzilárny karcinóm vo svojich ordináciách stále častejšie. Údajne to má svoj dôvod. A práve tomu venovala svoju reč D'Souzová. Nie je žiadnym prekvapením, že s rastúcim počtom sexuálnych partnerov narastá riziko, že človek niekde niečo „chytí“. Pochopiť by sa dalo aj vysvetlenie, že je to trest za našu zhýralosť. Ťažšie je už pochopiť nespravodlivosť, ktorú sprevádza toto trestanie. Za rovnaký prečin je totiž jedno pohlavie potrestané viac, než to druhé.

Takmer dva z troch prípadov rakoviny úst a hrdla v Spojených štátoch, a rovnako vo väčšine západných krajín, má na svedomí infekcia vírusom kmeňa HPV 16. Obzvlášť vysokému riziku sú, v porovnaní s inými rasami, vystavení belosi stredného veku. Z výsledkov výskumu, ktorý prebehol pod vedením D'Souzovej na klinike JHU aj na ďalších pracoviskách vyplýva, že v porovnaní s minulými generáciami sa orálny sex praktizuje v čoraz mladšom veku. Spolu s tým sa zvyšuje výskyt rakoviny a posúva sa do mladších vekových kategórií. S rastúcim počtom nešťastníkov vychádzajú najavo aj ďalšie veci.

Riziko rakoviny úst navodenej infekciou HPV rastie u mužov úmerne s počtom partneriek, s ktorými mali orálny sex. Prekvapením je, že u žien to neplatí. U nich s počtom partnerov riziko ani zďaleka tak nerastie. To však tiež znamená, že ústnou formou infekcie HPV sa muži nakazia omnoho častejšie než ženy. D'Souzová má na to vysvetlenie. Ženám s väčším počtom vaginálnych partnerov sa imunitný systém aktivizuje vo väčšej miere ako u mužov (najskôr preto, že ich sliznica je v styku s infekčným agensom dlhší čas) a stávajú sa tak voči infekcii HPV odolnejšie.

Muži s väčším počtom partneriek, s ktorými mali vaginálny sex, túto prednosť nezískajú a lepšiu imunitu voči HPV nemajú. Preto ani pri ďalšom orálnom sexe s nakazenou osobou ich predošlé klasické avantúry neochránia pred ústnymi boľačkami. Pred časom sa v literárnych prameňoch uvádzalo, že tretina infikovaných žien je vo veku 25 rokov. A tiež, že 10 % z infikovaných má kmene, ktoré dokážu vyvolať nádory. Tieto čísla sa zvyšujú len mierne, ale postihnutí pochádzajú stále z mladších kategórií. Jediné, čo je na infekcii HPV sympatické, je to, že sa veľký počet nakazených počas jedného až dvoch rokov spontánne infekcie zbaví. Lenže, ako sa ukazuje, aj v tomto sú na tom ženy podstatne lepšie. Čert vie prečo, ale nakazení muži sa vírusu HPV zbavujú menej často a trvá im to dlhšie, čo ich, pochopiteľne, posúva tým neblahým smerom – k bunkovým zmenám v ústach a v hrdle.

Záver článku je určený predovšetkým mužom, pretože sú to oni, kto v prípade kontaktu s HPV infekciou ťahá za kratší koniec. S novými poznatkami si treba pripomenúť niečo, čo už pred viac než desaťročím uviedla vo svojich materiáloch inštitúcia National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) touto vetou: „Takmer polovica žien infikovaných HPV nemá žiadne obvyklé symptómy ochorenia.“ Keď k tomu pridáme slová, ktoré odzneli z úst Gypsyamber D'Souzovej predvčerom: „Orálny sex zvyšuje riziko rakoviny úst a hrdla takmer o štvrtinu, pričom muži sú k jej vírusovému pôvodcovi výrazne vnímavejší ako ženy.“ A ak to doplníme ešte strohou štatistikou z januára tohto roku zverejnenou v časopise JAMA (American Medical Association): „Počas uplynulých dvadsiatich rokov vzrástol počet zhubných ochorení úst a hrdla o 225 %.“ Vyjde nám z toho všetkého jediné – najmä muži by mali „šesťdesiatdeviatkou“ šetriť ako so šafranom.

Keďže sú mladí nepoučiteľní, výnimočne pripájame komerčnú správu, ktorej cieľovou skupinou sú rodičia. Svoje dospievajúce ratolesti proti HPV očkujte, očkujte, očkujte. A bez ohľadu na pohlavie! Len sa ich radšej predtým opýtajte, či už náhodou neboli sexuálne aktívne. V takom prípade už netreba za vakcínu utrácať, zhruba rovnaký efekt bude mať modlitba. 

 


Literatúra

  1. CDC – Human Papillomavirus (HPV): http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men.htm
  2. Oral HPV infection, HPV-related cancers more common in men. Journal of the American Medical Association
     
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2016

Otorinolaryngológia

Témou jedenásteho čísla časopisu inVitro je otorinolaryngológia, teda pomerne rozsiahly chirurgický odbor. Aj v tomto čísle nájdete množstvo praktických odborných článkov zameraných na diagnostiku…

author

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Všetky články autora