HPV

MUDr. Olga Bálková

Testovanie HPV zachráni život

29.11.2016

Prestížny časopis Lancet priniesol vo februári analýzu štyroch náhodných európskych klinických štúdií, ktoré hodnotili účinnosť skríningu karcinómu krčka maternice, založeného na cytológii alebo…

doc. MUDr. Marián Benčat, PhD. | Dipl. Biol. Katarína Baluchová, PhD. | Ľubomíra Hicárová | doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc. | Drahuša Glashutnerová | MUDr. Jozef Bodnár | prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Postavenie a význam pracovísk patológie Alpha medical v oblasti gynekológie

29.11.2016

Zameranie a možnosti laboratórií patologickej anatómie prechádzajú v posledných rokoch búrlivým rozvojom, ktorý je podmienený inovatívnou technikou či progresom informácií z oblasti…

MUDr. Marta Dobáková

Gynekológia a pôrodníctvo: „Tretia žena“ – odtlačok nového spoločenského modelu ženstva v medicíne

24.11.2016

Pre špecialistov v odbore gynekológia a pôrodníctvo má spoločnosť Alpha medical v ponuke laboratórne vyšetrenia zo všetkých dostupných biologických materiálov (krv, moč, sliny,…

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Keď príde na orálny sex, muži podstupujú väčšie riziko než ženy

18.10.2016

O nespravodlivosti pri ochorení vírusom HPV, genitálnymi bradavicami a pri rakovine hrdla.

RNDr. Anna Zasadová | RNDr. Jozef Marčišin, MSc. | MUDr. Anna Šoltésová

Onkogénne vírusy

8.9.2016

Dr. Peyton Rous bol prvý človek, ktorý dokázal, že malígny nádor môže mať vírusový pôvod. V roku 1911 preniesol homogénny filtrát z malígneho nádoru spojivového tkaniva (sarkómu) …

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie