NA SLOVENSKU PLÁNUJEME INVESTÍCIE

Article image

Jos Lamers je generálnym riaditeľom švajčiarskej spoločnosti Unilabs, ktorá v apríli získala našu spoločnosť Alpha medical aj s jej sestrou AeskuLab v najväčšej obchodnej transakcii v stredoeurópskom zdravotníctve za posledných desať rokov. Unilabs je európskym lídrom v diagnostike s pobočkami v 12 krajinách Európy, ale aj v Peru a v Spojených arabských emirátoch. O tom, čo Unilabs viedlo k rozhodnutiu vstúpiť na trh centrálnej Európy, čo ich prekvapilo a aké majú ďalšie plány sme sa porozprávali s jej generálnym riaditeľom.

Pred niekoľkými mesiacmi ste dokončili akvizíciu slovenských laboratórií spoločnosti Alpha medical a jej sesterských českých laboratórií – AeskuLab. Prečo ste si vybrali práve tieto spoločnosti?

Bolo to z viacerých dôvodov. Po prvé, našou ambíciou je posilniť prítomnosť na východoeurópskych trhoch. A to aj preto, že vo východnej Európe je stále nízka miera používania diagnostiky v porovnaní s inými krajinami. Veríme, že dokážeme vylepšiť východoeurópsky systém prostredníctvom najnovších technológií a poznatkov.

Prečo práve Alpha?

Hľadali sme tím ľudí, ktorý je úspešný a ktorý vie, o čom je tento biznis. A presne to sme v spoločnosti Alpha medical našli.

Môžete prezradiť sumu, ktorú ste za slovenské laboratóriá zaplatili? Ako dlho trvali rokovania o prevzatí Alpha medical?

Na prvú otázku, žiaľ, nemôžem odpovedať, pretože podlieha utajeniu. Naše prvé stretnutie s tímom Alpha medical prebehlo začiatkom januára a vo februári sme už podpísali zmluvu. Bol to teda veľmi krátky proces. Alpha medical sa chcela spojiť s veľkou skupinou s kapitálom, ktorý zabezpečí rast a investície. A nás oslovilo to, že Alpha je veľmi úspešná spoločnosť.

Plánujete investície do tejto spoločnosti? Do nových zariadení a technológií?

Určite áno. Už len kvôli tomu, že toto je biznis, v ktorom musíte nepretržite a významne investovať. Technológia sa neustále vyvíja a k dispozícii sú stále nové testy.

Viete už teraz povedať, aká veľká bude táto investícia?

V priemere investujeme do nových technológií a labora­tórií osem percent našich príjmov. Približne v takom objeme bude aj táto investícia.

Lekárska diagnostika nepretržite prechádza zmenami. Ako vidíte jej budúcnosť na Slovensku?

V prvom rade treba povedať to, že Slovensko je krajinou, v ktorej je dobrý zdravotnícky systém. To, čo u vás vidím, je fungujúci systém s ľuďmi v nemocniciach, ktorí chcú konať, ale zároveň majú finančné problémy. Tu môžeme pomôcť my s outsourcingom, pretože ako veľká skupina vieme laboratória spravovať efektívnejšie. Na Slovensku však vidíme aj systém, ktorý zatiaľ neoceňuje inovácie. A to preto, lebo máte limity na platby. Budeme sa snažiť aj u vás vysve­tľovať to, že diagnostika je veľmi malou časťou z celkových nákladov na zdravotníctvo, ale môže sa priaznivo odzrkadliť na jeho stúpajúcej kvalite a na znižovaní nákladov.

Na Slovensku máme problém s tým, že aj diagnostika v podstate jednoduchých ochorení trvá niekedy týždne…

A to je určite veľmi nepríjemná skúsenosť, ktorú nikto nepotrebuje. Vo Švajčiarsku je to tak, že ak vám lekár ráno pošle vzorky, tak popoludní očakáva výsledky. A to je štandard, ktorý tu máme. Sú určite aj zložitejšie testy, ale nikdy to netrvá dlhšie než päť dní.

Očakávate na Slovensku nejaké ďalšie výzvy v súvislosti s vaším biznisom?

Ako všade inde, aj na Slovensku to bude nedostatok kvalitnej pracovnej sily. V laboratórnej medicíne je to vždy výzvou. Naším receptom je, že budeme mať výbornú firemnú kultúru. Snažíme sa vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom ľudia radi chodia do práce. Základné pravidlo biznisu je, že úspešní budete vtedy, keď budete mať spokojných zákazníkov a zamestnancov. Nedostatok kvalitných ľudí však vytvára aj tlak na väčšiu automatizáciu.

Plánujete v budúcnosti ďalšie akvizície v regióne východnej Európy?

Našou ambíciou je zvýšiť náš podiel nielen vo východnej Európe, ale celkovo v Európe. Ale vždy chceme byť v takej pozícii, že na trhu, na ktorý vstúpime, budeme jednotka, dvojka alebo trojka. V našom biznise je dôležité byť veľký. Predovšetkým kvôli dynamike veľkých kapitálových investícií, ktoré musíme robiť. Tu majú problémy malí hráči, ako sú nemocnice alebo malé laboratória. Nemôžu si dovoliť urobiť potreb­né investície.

Aké zásadné zmeny v diagnostike očakávate v najbližších rokoch?

Určite to bude nástup nových technológií, ktorý sa deje už aj v súčasnosti. Ďalej digitalizácia. A tiež konsolidácia. Biznis s diagnostikou má v Európe hodnotu 75 miliárd eur ročne. My máme podiel na trhu viac než jedno percento a to sme jeden z najväčších hráčov. Stále je to veľmi fragmentovaný biznis a bude stále väčší tlak na zmenu.

Je budúcnosťou to, že laboratóriá budú plne automatizované a riadené robotmi?

Niektorí ľudia určite majú túto ambíciu a samozrejme, že keby ste porovnali súčasné laboratórium s tým pred dvadsiatimi rokmi, tak v tom súčasnom je teraz výrazne menej ľudí. A tento trend bude pokračovať. Na konci dňa však vždy budete potrebovať názor experta na lekárskej úrovni. Niekoho, kto vyhodnotí to, čo mu povedia prístroje. Takže robotizácia určite áno, ale nie na sto percent.

Máte za sebou viacero akvizícií, aké sú vaše priority do blízkej budúcnosti?

V najbližších rokoch by sme chceli strojnásobiť veľkosť našej spoločnosti. Veríme, že v tomto biznise je dôležité byť veľkým. Chceme patriť k najväčším diagnostickým spoločnostiam v Európe.

Čo to znamená v oblasti tržieb?

So zarátaním všetkých akvizícií, ktoré sme urobili, v tomto roku prekročíme hranicu miliardy eur.

Vyhodnotili ste si pred akvizíciou diagnostické portfólio Alpha medical? Vidíte na Slovensku priestor na implementáciu nových testov?

Samozrejme, vidíme tu potenciál. Ale musím pove­dať, že Alpha medical už teraz ponúka veľmi širo­ké a komplexné portfólio diagnostických testov. Problémom je to, že zdravotnícky systém na Slovensku neoceňuje inovácie, pretože zavádza limity na rozličné druhy testov. To je jeden z bodov, v ktorých sa snažíme vyhodnotiť to, akým spôsobom by mohli byť pre Slovensko dostupné aj tie úplne najnovšie technológie. Pretože my do nich môžeme investovať. Chcel by som ľudí vyzvať k tomu, aby nepozerali iba na cenu jednotlivého testu, ale aj na to, že náklady na diagnostiku tvoria len 2 až 3 percentá z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť. Môžu však výrazne a pozitívne ovplyvniť efektivitu starostlivosti o pacientov.

V každej krajine sú rozdiely. Ale všetci máme rovnaké druhy chorôb. A tie by sa, v ideálnom svete, mali rovnako diagnostikovať a liečiť.

Existujú nejaké rozdiely medzi diagnostikou na Slovensku a v iných krajinách, v ktorých pôsobí Unilabs? Máme na mysli predovšetkým rozsah testov a čas, ktorý treba na diagnostiku.

V každej krajine sú rozdiely. Ale všetci máme rovnaké druhy chorôb. A tie by sa, v ideálnom svete, mali rovnako diagnostikovať a liečiť. To, čo vnímame my, je, že niektoré systémy podporujú inovácie viac a niektoré zase menej. Ako som už povedal, slovenský systém v tomto zaostáva a aj preto by som chcel relevantných ľudí vyzvať, aby sa zamysleli nad tým, ako sa dá čo najlepšia liečba dosiahnuť v čo najkratšom čase. Ale aj napriek tomu si myslím, že Slovensko má dobrý zdravotnícky systém, pohostinných ľudí, ktorí chcú robiť správne veci. Takže som v tomto celkom optimistom.

Existujú v Unilabs interné kvalitatívne a referenčné hodnotenia? Alebo je všetko postavené na externých kontrolách vykonávaných akreditovanými inštitúciami?

V prvom rade musia byť všetky laboratória akreditované. Využívame tie najnovšie ISO štandardy. Vzhľadom na to, že sme súkromný poskytovateľ, je pre nás kvalita podstatná, pretože sme pod silným dohľadom. Ak nebudeme poskytovať dobrú kvalitu, tak sme ako spoločnosť skončili. Okrem štandardov ISO sme zaviedli viacero postupov, ktoré idú ešte vyššie. Ako príklad uvediem to, že sme v jednej krajine prebrali kontrakt od verejnej nemocnice a zistili sme, že mali viacero kvalitatívnych problémov. A zistili sme to iba vďaka našim vlastným testom a porovnaniam, ktoré využívame. Najskôr z toho v tejto nemocnici nemali radosť, ale potom si uvedomili, že im môžeme pomôcť.

Čo je základnou motiváciou pre laboratóriá v Unilabs, aby zlepšovali svoje služby?

Našou mantrou je heslo „Care Big“ (staraj sa poriadne/staraj sa vo veľkom). Veríme, že ako spoločnosť, ktorá poskytuje služby, budeme úspešní vtedy, keď budeme mať spokojných zákazníkov a spokojných zamestnancov. Je to také jednoduché. Spokojných zamestnancov musíte mať preto, že momentálne je všade nedostatok zamestnancov a ak u vás ľudia nebudú spokojní, tak odídu inde. Nám sa darí prilákať kvalitných ľudí práve kvôli výbornému pracovnému prostrediu, do ktorého investujeme. Spokojní zákazníci sú dôležití pre každého. Odkedy sme začali s našou iniciatívou „Care Big“, pozorujeme nárast spokojnosti zamestnancov i zákazníkov. Obe tieto hodnoty pravidelne me­riame. V poslednej dobe sme zaznamenali prudký nárast spokoj­nosti zamestnancov. Ľudia cítia, že toto je prostredie, v ktorom sú inves­tície, v ktorom sú možnosti a zisk. Nielen zisk v podobe čísiel, ale aj zisk v podobe nových zákazníkov a nových vzoriek na testo­vanie. A to je to najpodstatnejšie. Za každou vzorkou je totiž lekár, ktorý sa rozhodol pre Unilabs.

K diagnostike ste prešli z technologicky-medicínskeho biznisu. Ako sa vám podarila takáto zmena?

Nie som expert na diagnostiku, ale ani nemusím byť. Máme vo firme tisíce ľudí a tí vedia o diagnostike všetko. Najdôležitejšie je mať v spoločnosti lídrov, ktorí prinesú nové skúsenosti.

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 04/2017

Pneumológia

V zimnom vydaní časopisu inVitro nájdete aktuálne informácie z oblasti pneumológie. Časopis prináša okrem odborných textov zaoberajúcich sa pľúcnymi ochoreniami a pridruženými…