NIEČO NAVYŠE NEMUSÍ BYŤ VŽDY CHCENÉ

Obrázok článku

Toto číslo časopisu inVitro venujeme nálezu rezistencie v brušnej dutine. Väčšine ľudí pri podobnom náleze napadne často len jedna diagnóza: rakovina. Obávaná, strašidelná, s predstavou neutíchajúcich bolestí. A samoty v dôsledku vylúčenia zo spoločnosti. Nezriedka sa táto diagnóza naozaj aj potvrdí a začína sa boj: o drahocenné minúty, o čo najdlhšie zachovanie ľudskej dôstojnosti, o čas strávený so svojimi najbližšími. Veda v oblasti onkológie za posledné roky urobila nesmierny kus práce, veľa otáznikov však stále čaká na svoju odpoveď. S hrdosťou treba skonštatovať, že laboratórna diagnostika je štandardný partner lekára pri riešení problémov jeho pacientov, onkologické ochorenia nevynímajúc. Nález rezistencie v brušnej dutine môže mať, našťastie, aj iné diagnózy v pozadí, a toto vydanie sa usiluje o priblíženie niektorých z nich.

Úvod

Náhodný nález, nahmatanie niečoho, čo predtým hmatné nebolo, väčšinu ľudí vystraší. A keďže ľudia sú povahovo rôzni, aj reakcie bývajú odlišné: niektorí už na druhý deň telefonujú svojmu lekárovi a rozbiehajú kolotoč otázok a odpovedí. Žiaľ, sú aj takí, ktorým strach z neznámej diagnózy zviaže ruky a úplne nelogicky zostávajú v tomto strachu a v nevedomosti sami, čo ďalej len zacyklí a znásobuje obavy z neznámeho. Prax ukazuje, že je to práve strach, táto prvotná emócia, ktorá zapríčiňuje typické omeškanie v diagnostike akéhokoľvek nálezu vo včasnom štádiu. A to napriek tomu, že dotyčný človek s takýmto nálezom myslí na svoj problém neustále a zväčšuje to jeho trápenie aj v podobe porúch nálady a nespavosti. Strach a negativizmus ovplyvňujú aj následný priebeh ochorenia, už po určení diagnózy a zahájení liečby. Seriózne štúdie pritom dokazujú, že podrobenie sa pacientov psychologickej intervencii významným spôsobom zlepšuje kvalitu ich života a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje aj úspešnosť liečby či redukciu komplikácií (1). Vďaka správnemu vedeniu zo strany psychológov sa totiž dokážu identifikovať a eliminovať škodlivé vzorce každodenných návykov – u dospelých, aj u detských pacientov (2).

Tak ako je to vlastne s tým jedlom?

O vzájomných súvislostiach medzi zložením a spôsobom prípravy konzumovanej stravy na jednej strane, a výskytom rôznych ochorení na strane druhej, sa najmä v posledných rokoch zverejňuje neuveriteľné množstvo faktov a dôkazov. Tých príjemných (pre konzumentov určitých vyhranených štýlov stravovania) i tých menej príjemných. Závery štúdie vedcov, publikované začiatkom októbra 2019, určite mnohých prekvapia: konzumácia červeného a tepelne upravovaného mäsa nemá štatisticky významný vplyv na rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, diabetes mellitus, ani nádorov (3). Avšak, ukazuje sa, že ide iba o nesprávne vyhodnotenie štúdie, ktoré by mohlo mať škodlivý dosah na život jednotlivcov, na verejné zdravie a mohlo by narušiť aj dôveru laickej verejnosti vo vedu o výžive, aj vo vedecký výskum ako taký (4).

Môžu parazity prispieť k rozvoju rakoviny? Alebo, naopak, brániť v jej rozvoji?

Odpoveď na tieto otázky je ÁNO. Tri typy parazitov môžu spôsobovať rozvoj rakoviny u človeka. Ide o Clonorchis sinensisOpisthorchis viverrini, ktoré majú vzťah k rakovine žlčovodov, a tiež o Schistosoma haematobium, ktorá má vzťah k rakovine močového mechúra. Hoci prvé dva spomínané parazity sú rozšírené najmä v Ázii (v Číne, Thajsku, Laose, Vietname a podobne) a tretí v poradí najmä v subsaharskej Afrike a na Blízkom východe, v dnešnej dobe dovolenkových a pracovných zahraničných ciest má aj podrobná osobná anamnéza pacienta, so zameraním na jeho pobyt mimo územia Slovenskej republiky, veľký význam pri uvažovaní o možnej príčine ťažkostí pacienta (5). Na strane druhej, mnohé zo známych parazitov, vyskytujúce sa dokonca aj v našich geografických šírkach, majú predpokladané protinádorové aktivity, v dôsledku ich interakcií s imunitným systémom človeka. Ide napr. o Echinococcus granulosus (proti rakovine hrubého čreva), Toxoplasma gondii (proti melanómu, fibrosarkómu a rakovine pľúc), Trichinella spiralis (proti hepatómu a chronickej myeloidnej leukémii), Trypanosoma cruzi (proti rakovine prsníka, hrubého čreva, melanómu...). Najčastejší mechanizmus týchto účinkov spočíva v stimulácii produkcie protilátok, T-lymfocytov, NK buniek, ale aj v znižovaní produkcie niektorých cytokínov (napr. IL-4) či potláčaním angiogenézy (6). Bližší opis mechanizmov protinádorových účinkov vybraných parazitov presahuje rámec tejto rubriky. Mapovanie týchto účinkov, samozrejme, otvára otázku ich praktickej využiteľnosti – nateraz zrejme len vo vedeckom výskume alebo ako doplnkovej terapie, keďže mnohé z produktov parazitov, schopné ovplyvňovať karcinogenézu, ešte nie sú presne opísané.

Integrovaný atlas prekanceróz

Hoci dnes máme k dispozícii početné intervencie na prevenciu rôznych typov onkologických diagnóz, je to stále iba špička ľadovca. Žiada sa vytvorenie integrovaného atlasu prekanceróz, na tvorbe ktorého budú participovať nielen akademici rôznych vedných odborov, ale aj experti zo súkromného sektora, z oblasti výživy a z priemyslu. Atlasu, ktorý svojimi komplexnými informáciami vytvorí teoretický podklad pre vývoj takých nových vakcín proti rakovine, ktoré budú založené na interakciách medzi imunitným systémom človeka a neopláziami. Vakcíny budú schopné aktivovať/preprogramovať imunitný systém človeka na prevenciu, detekciu a zničenie prípadných prekanceróz. Zostavenie takého „multi-omics“ atlasu vyžaduje dôkladnú znalosť komplexných interakcií medzi geneticky vnímavým jedincom a jeho mikroprostredím, mikrobióm nevynímajúc (7).

Priestor abdomenu

Abdominálny priestor (brucho) je priestor ohraničený rebrami, panvou a flexibilnými stenami (abdominálnou stenou a bránicou). Veľkosť a objem tohto priestoru sa mení v závislosti od flexibilných častí, ktoré ho ohraničujú, ako aj od náplne čreva. Skúmanie vzťahu medzi intraabdominálnym objemom a intraabdominálnym tlakom má význam u traumatických pacientov, pacientov po operáciách a v intenzívnej starostlivosti a je vyjadrený parametrom tzv. abdominálnou compliance (Cab, v ml/mmHg). Ukazuje sa, že tento parameter je najviac prehliadaným parametrom u kriticky chorých pacientov napriek tomu, že je dôležitý pre dostatočnú perfúziu orgánov (8).

Subperitoneálny priestor a peritoneálna dutina sú dva priestory od seba oddelené peritoneom. V peritoneálnej dutine nie sú žiadne orgány, pri zobrazovacom vyšetrení je neviditeľná a za fyziologických okolností obsahuje iba malé množstvo tekutiny (približne 100 ml). Detekcia peritoneálnej dutiny je pri zobrazovacom vyšetrení možná len pri jej patologickom naplnení plynom, tekutinou alebo masou tkaniva. V subperitoneálnom priestore sa nachádzajú všetky orgány, nervy, krvné a lymfatické cievy brucha a panvy. Predstavuje priestor, v ktorom dochádza k ľahkému šíreniu ochorení, a k ich prípadnému prestupu aj do peritoneálnej dutiny – vtedy hovoríme o transperitoneálnom šírení (9).


Literatúra

  1. Ohio State University. "Cancer survivors see mostly positives in how they have changed: Intervention program further boosted positive thoughts." ScienceDaily. ScienceDaily, 26 February 2019. www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190226112258.htm.
  2. American Psychological Association (APA). "Psychology has important role in changing cancer landscape." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 March 2015. www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150302104550.htm.
  3. Bradley C. Johnston et al. Clinical Guidelines |1 October 2019 Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. Annals of Intenal Medicine, 2019 DOI: 10.7326/M19-1621.
  4. New "guidelines" say continue red meat consumption habits, but recommendations contradict evidence (https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/).
  5. https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/infections-eg-hpv-and-cancer/can-parasites-cause-cancer.
  6. Callejas BE, Martínez-Saucedo D, Terrazas LI. Parasites as negative regulators of cancer. Biosci Rep. 2018;38(5):BSR20180935. Published 2018 Oct 22. doi:10.1042/BSR20180935.
  7. Spira A, Yurgelun MB, Alexandrov L, et al. Precancer Atlas to Drive Precision Prevention Trials. Cancer Res. 2017;77(7):1510–1541. doi:10.1158/0008-5472.CAN-16-2346.
  8. Malbrain ML, Peeters Y, Wise R. The neglected role of abdominal compliance in organ-organ interactions. Crit Care. 2016;20:67. Published 2016 Mar 16. doi:10.1186/s13054-016-1220-x.
  9. Pannu HK, Oliphant M. The subperitoneal space and peritoneal cavity: basic concepts. Abdom Imaging. 2015;40(7):2710–2722. doi:10.1007/s00261-015-0429-5.
Informačný list
inVitro Rezistencia v brušnej dutine image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 04/2019

Rezistencia v brušnej dutine

V zimnom čísle inVitra prinášame odborné informácie o príčinách rezistencie v brušnej dutine. Popri článkoch od našich odborníkov v ňom už tradične nájdete rozhovory, blogy a …

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora