Rezistencia v brušnej dutine

MUDr. Marta Dobáková

Niečo navyše nemusí byť vždy chcené

5.3.2020

Toto číslo časopisu inVitro venujeme nálezu rezistencie v brušnej dutine. Väčšine ľudí pri podobnom náleze napadne často len jedna diagnóza: rakovina. Obávaná, strašidelná, s predstavou…

Cirhóza pečene a hepatocelulárny karcinóm

3.3.2020

Cirhóza pečene je difúzny proces parenchýmu pečene charakterizovaný prítomnosťou fibrózy a vznikom regeneračných uzlov. Predstavuje ireverzibilné štádium chronických chorôb pečene s …

Elena Akácsová

Sila rozhovoru

27.2.2020

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

Myómy uteru

25.2.2020

Leiomyómy uteru sú najčastejšie ochorenie v malej panve so zvýšenou prevalenciou u žien nad 30 rokov, v prípade žien starších ako 50 rokov sa prevalencia blíži k 70 % (1).…

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Ako sa črevo bráni, keď ho nakŕmime škodlivými látkami?

20.2.2020

Keď sa sťažujeme, že nás bolí žalúdok, väčšinou to ani tak nesúvisí so žalúdkom, ako s črevom. Vedci zistili, ako sa dokáže tráviaci trakt toxínom brániť – hádže bunky „cez palubu“.

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH

Hydronefróza

18.2.2020

Hydronefróza je chorobný stav obličky, charakterizovaný jej zväčšením, respektíve opuchom v dôsledku hromadenia moču v močovej panvičke. Dôvodom je zablokovanie močových vývodných ciest buď…

MUC. Martin Jozef Péč  | MUDr. Juraj Sokol, PhD. | prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | MUDr. František Nehaj  | prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Adrenálne incidentalómy

11.2.2020

Adrenálne incidentalómy (AI) predstavujú skupinu tzv. náhodne vizualizovaných (USG, CT, MRI) adrenálnych lézií, más v abdominálnej dutine. V súčasnej dobe sa pod termínom AI rozumie…

MUDr. Judita Molnárová | MUDr. Mojmír Ducár

Laboratórna diagnostika nádorov

4.2.2020

Nádorové ochorenia tvoria významnú skupinu ochorení, s ktorými sa patológ počas svojej každodennej praxe stretáva. Incidencia nádorov, napriek významným pokrokom v oblasti diagnostiky aj…

MUDr. František Nehaj  | prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin  | MUDr. Marianna Kubašková  | MUDr. Michal Mokáň, PhD. | prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. | MUC. Martin Jozef Péč  | MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Parazitárne ochorenia

28.1.2020

Niektoré parazitárne ochorenia sú rozšírené celosvetovo, iné len lokálne. Všeobecne sa v Slovenskej republike vyskytujú najmä helmintózy (enterobióza, toxokaróza, askarióza) a parazitózy…

MUDr. Antonín Polách

Brucho

23.1.2020

Brucho je z medicínskeho hľadiska veľmi problematická oblasť ľudského tela. Už len preto, lebo od samotného vzniku chirurgie ako medicínskeho odboru (teda niečo okolo stopäťdesiat rokov), sa…

RNDr. Katarína Skalická, PhD.

Polycystická choroba obličiek

21.1.2020

Polycystická choroba obličiek je najčastejšou príčinou konečného štádia obličkovej choroby u detí a dospelých. Na základe genetickej etiológie a vzoru dedičnosti rozoznávame dva hlavné…

NAJČÍTANEJŠIE

Kategórie

všetky kategórie